Spennende jobbmulighet i Forskningsgruppen Atferd, aldring og demens ved UiT Norges arktiske universitet!

Stipendiat i prosjektet "Pustemekanismer og kognisjon i ulike faser i livsløpet"

Søknadsfrist: 25.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat i prosjektet "Pustemekanismer og koginisjon i ulike faser i livsløpet". Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Atferd, aldring og demens. Arbeidsstedet er Tromsø.

Stillingen er ledig for tiltredelse fra høsten 2020 og gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i utviklingspsykologi i et livsløpsperspektiv, særlig innenfor aldringspsykologi.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: PhD – Det helsevitenskapelige fakultet.

Om prosjektet

Stillingen vil bli tilknyttet prosjektet «Pustemekanismer og kognisjon i ulike faser i livsløpet» ved det gerontopsykologiske laboratoriet til forskningsgruppen «Atferd, aldring og demens». Vår forskning fokuserer på aldersrelaterte mekanismer for kognitiv endring fra tenårene til alderdommen. I prosjektet forsker vi på betydningen av biologiske endringer i respirasjonsfunksjon for kognitive funksjoner relatert til verbale ferdigheter hos friske og utsatte populasjoner som blant annet personer med astma eller KOLS. Utvikling og aldring av språk- og talefunksjoner vil derfor være sentrale områder i prosjektet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Førsteamanuensis Claudia Rodríguez-Aranda, Telefon: 77 64 57 61, E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves cand. psychol. eller mastergrad i psykologi. Dersom du er i avsluttende fase av studiet må du fremlegge dokumentasjon som bekrefter fullførelse av graden innen tiltredelse i stillingen. Hvis du er nær ved å levere, eller nylig har levert hoved-/ masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven.

Søkere som ikke har generell norsk studiekompetanse må dokumentere engelskkunnskaper som beskrevet her. Da prosjektet handler om studie av språk i ulike alderstrinn er det nødvendig at den som søker stillingen behersker norsk. Derfor vil kompetente søkere som behersker norsk flytende bli prioritert.

Det er en fordel om søker har erfaring fra eksperimentelle, nevropsykologiske og/eller nevrovitenskapelige studier relatert til utvikling- og aldringspsykologi. Videre vil det være fordelaktig om søker har erfaring med nevropsykologisk testing og håndtering av komplekse datasett fra eksperimentelle studier. Det er en styrke om søker har gode IT-kunnskaper, og/eller erfaring med bruk av laboratorieutstyr som benyttes i psykologi.

Søkers potensial for forskning, personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges. Vi ser etter kandidater som kan arbeide selvstendig, strukturert og som har gode samarbeidsevner. Det er ønskelig med en kandidat som har stor arbeidskapasitet og evne til å koordinere stort datamateriale.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD Helsefak

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være attesttert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Edvard Kristiansen

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen