LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i mikrobiologi

Søknadsfrist: 16.01.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Fakultet for helsevitenskap / Insitutt for farmasi

Om stillingen

Ved Institutt for Farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen Mikrobiell Farmakologi og Populasjons Biologi (MicroPop) i prosjektet "Antimikrobiell resistensutvikling i biofilm".

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet

Kandidaten skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt sammen med andre medlemmer av forskningsgruppen, forskere og studenter i et dynamisk tverrfaglig miljø. Utvikling av antibiotikaresistens er en trussel mot helse globalt. Mesteparten av forskningen på hva som driver resistensutvikling gjøres på bakterier som lever planktonisk, dette i kontrast til at de fleste bakterier kan og lever i biofilmer. Prosjektet vil fokusere på å forstå resistensevolusjon i klinisk relevante mikroorganismer i biofilm. Innen dette rammeverket vil arbeidet bli tilpasset til kandidatens kvalifikasjoner og interesser, med forventninger om at kandidaten er villig og evner å lære nye teknikker og å jobbe tverrfaglig. Prosjektet gir en unik mulighet til å få erfaring innen en lang rekke interessante forskningsspørsmål.

Vi oppfordrer våre kandidater til å utvikle karrieren sin også utover publisering av vitenskapelige publikasjoner som følge av arbeidet, men også undervisning, utveksling og nettverksbygging.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Førsteamanuensis Elizabeth G.A. Fredheim, Telefon: +47 776 46652, E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Et svært internasjonalt, ambisiøst og vennlig arbeidsmiljø
 • En unik mulighet til å få erfaring med en rekke interessante forskningstema
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha en mastergrad i mikrobiologi, molekylær biologi, biomedisin eller et annet relatert felt. Søkere som er i avslutningen av mastergraden kan søke stillingen. Da må det legges ved karakterutskrift, utkast av masteroppgaven og informasjon om når tid graden blir fullført.

Til stillingen ønskes en som har erfaring med å jobbe med antibiotikaresistente patogene bakterier på innesluttningsnivå 2. Erfaring med å jobbe med biofilm og/eller kloning, bioinfomatikk, evolusjonær (mikro)biologi og undervisning er en fordel.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også fordelaktig.

Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS