LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat / fullføringsstipend forskerlinjekandidater i medisin, odontologi eller psykologi

Søknadsfrist: 14.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultetet

Om stillingen

Det helsevitenskapelige fakultetet utlyser fullføringsstipend på inntil 18 måneder for forskerlinjekandidater fra profesjonsstudiet i medisin, profesjonsstudiet i psykologi, master i psykologi eller master i odontologi som ønsker å ta en avkortet ph.d.-grad.

Stillingen kan deles og vi ber søker oppgi antall måneder det søkes finansiering for fullføring av ph.d.-grad.

Tidligst ansettelsesstart er 1. juli 2024 og senest 1. september 2024. Ansettelsens varighet tilpasses finansieringsperioden. 

De som ansettes vil bli tilknyttet det instituttet der veileder og prosjekt har sin tilhørighet. Det inngår ikke undervisningsplikt til stillingen. 

Stillingen kan utvides med pliktarbeid etter avtale med instituttet. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Om prosjektet / Stillingens forskningsområde

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse/prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige 10 sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. 

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Studieveileder for Forskerlinjene ved Det helsevitenskapelige fakultet, Stian Løkken Myrvold, telefon: 77 64 57 41, epost: stian.l.myrvold@uit.no

Kvalifikasjoner

Søker må dokumentere bestått Forskerlinje fra UiT grad cand.med., cand.psychol., master i psykologi, eller master i odontologi. Forskerlinjestudenter som fullfører graden våren 2024 kan også søke. 

Det er et krav at søker viderefører sin forskning fra Forskerlinjen i ph.d.-prosjektet og at ph.d.-arbeidet ferdigstilles i løpet av finansieringsperioden.

Ansettelse forutsetter at søkeren blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet. 

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. 

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden. 

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

For å bli vurdert til stillingen må søknaden inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av motivasjon for stillingen og muligheten for å gjennomføre ph.d.- prosjektet innenfor angitt tidsperiode 
 • Tidsplan for gjennomføring 
 • Prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider etter mal: Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk). 
 • Vurdering av prosjektets gjennomførbarhet fra hovedveileder: veiledererklæring 
 • Liste med publikasjoner (artikler, abstracts, rapporter o.a.), og artikler som er «in preparation» eller «submitted» 
 • Vitnemål og karakterutskrift 

Fakultetet tildeler fullføringsstipend på inntil 18 måneder. Stillingen kan deles og vi ber søkere oppgi antall måneder det søkes finansiering for fullføring av ph.d.-grad.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS