Folkehelseinstituttet har en ledig spennende stilling!

Spesialbibliotekar / Rådgiver / Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 14.04.2020

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet skal bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester gjennom å forske på, analysere, oppsummere og kommunisere kunnskap.

Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Har du god kunnskap om og interesse for åpen forskning og arbeid med forskningsdokumentasjon?

Folkehelseinstituttet har nå ledig en spennende stilling der den som tilsettes skal koordinere instituttets arbeid med Open Access, og forskningsdokumentasjon i Cristin.

Biblioteket er en avdeling forankret i Område for psykisk og fysisk helse, men har som tverrgående funksjon å gi kunnskapsstøtte til hele instituttet. Biblioteket er også felles for øvrige etater i den sentrale helseforvaltningen, samt driver et nasjonalt rusfaglig bibliotektilbud som er åpent for alle. Avdelingen har 11 engasjerte ansatte, og samlet har vi god metodekompetanse på systematiske litteratursøk, skaffer faglitteratur ved behov, og tar en aktiv rolle når det gjelder publisering og åpen tilgang til forskning. Ansvaret for Cristin-oppgaver er også tillagt biblioteket. Kompetansen og tjenestene fra biblioteket er viktige virkemidler for å oppnå høy kvalitet i forskning, helseanalyse og rådgivning, og skal bidra til at oppdrag og aktiviteter baseres på kunnskapsbasert metodikk.

Folkehelseinstituttet har uløste oppgaver i forbindelse med implementering av Plan S. Det er bl.a. behov for å få på plass en revidert policy som skal synliggjøre hvordan FHI vil oppfylle krav om åpen tilgang til forskningsresultater og forskningsdata, samt hvordan utgifter til OA-publisering skal håndteres fremover. Det er ønskelig at den som tilsettes blir en drivkraft i dette arbeidet, og vedkommende forventes å kunne ta initiativ til diskusjoner og aktiviteter som er rettet mot dette. Oppgaver innen forskningsdokumentasjon vil bl.a. være bearbeidelse og analyse av instituttets publiseringsaktivitet ved hjelp av data fra Cristin.

Vi søker deg som har relevant bakgrunn og motiveres av å jobbe med slike oppgaver. Biblioteket ønsker til enhver tid å tilpasse sin kunnskapsstøtte etter fagmiljøenes behov så endringer i arbeidsoppgaver kan bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid med forskningsmiljøene gjennom å bidra i instituttets arbeid med åpen forskning, og være en pådriver for løsninger og sammenhenger på tvers.
 • Arbeid knyttet til Open Access-publisering
 • Arbeid med forskningsdokumentasjon i Cristin
 • Ansvar for kontroll av vitenskapelige publikasjoner og rapportering til NVI Publiseringsanalyse og statistikk (Tableau), bibliometri
 • Bidra i arbeidet med å utforme og videreutvikle bibliotekets kunnskapsstøtte
 • Bidra i bibliotekets øvrige arbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap, minimum på bachelornivå
 • For tilsetting som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole.
 • God og relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med forskningsdokumentasjon
 • Kjennskap til forskningsinfrastruktur og forskningsprosesser
 • Erfaring fra fag- og forskningsbibliotek
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God gjennomføringsevne og være løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Kunne ta egne initiativ
 • Ha vilje til å dele kunnskap og erfaring med andre
 • Ha evne til prioritering i perioder med stort arbeidspress
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt kollegialt og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass med stor faglig bredde og høy kompetanse
 • Stilling som spesialbibliotekar/rådgiver/seniorrådgiver med lønn etter avtale, iht. statlig lønnsregulativ, og avhengig av kvalifikasjoner og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Sektor: Offentlig

Sted: Marcus Thranesgate 6, 0473 Oslo

Bransje: Arkiv og bibliotek

Stillingsfunksjon: Arkivar og bibliotekar

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen