LEDIG STILLING VED SINTEF

Virksomhetsarkitekt

Søknadsfrist: 18.05.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Vil du skape merverdi i samspillet mellom organisasjon, teknologi og mennesker?

SINTEF Konsernstab IT søker Virksomhetsarkitekt

SINTEF er en av Norges mest anerkjente merkevarer, og er i dag Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømme og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekrafts mål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekrafts rapport. SINTEF er et konsern satt sammen av seks forskningsinstitutter med forskjellige fagdisipliner. Felles for dem alle er et enestående høyt faglig nivå. Nesten 60 % av våre forskere har doktorgrad. Kompetansen og tverrfagligheten du finner i SINTEF er unik.

Konsernstab IT er en viktig samspillspartner for å realisere forretningsmessige mål for effektivisering og digitalisering av vår forskerforretning, og legge til rette for utvikling av nye tjenester og forretningsmodeller. For å lykkes med dette, arbeides det kontinuerlig med å sikre god forståelse og innsikt i arbeidsprosesser, informasjon og systemer, samt hvordan digitalisering kan være en katalysator for endring.

Vi skal styrke vår kompetanse innenfor arkitekturarbeid, og søker nå en engasjert, brukerorientert og teknisk sterk virksomhetsarkitekt som vil arbeide i skjæringspunktet mellom organisasjon, teknologi og mennesker. Som virksomhetsarkitekt vil du bidra til at arbeidsprosesser og systemer fungerer godt både i kjernevirksomheten og for støttetjenestene, og bidra til at SINTEF videreutvikler sin evne til å levere forskning og kunnskap i nye, digitale formater, plattformer og forretningsmodeller. Som virksomsomhetsarkitekt i SINTEF vil du jobbe med mange spennende utviklingsoppgaver – sammen med høyt kompetente kolleger.

Stillingen rapporterer til IT-sjef og er plassert i SINTEF Konsernstab. Arbeidssted vil være Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • delta i eksisterende utviklingsteam og etablere nye arenaer for tjenesteutvikling
 • arbeide operativt og taktisk med helhetlige arkitekturperspektiver
 • arbeide med virksomhetsarkitektur, og bidra til bedre å binde sammen arbeidsprosesser, informasjon og IT-verktøy
 • bidra til ledelse og styring av utviklingsprosjekter og -programmer
 • samarbeid med andre fagenheter i konsernstab om løsningsspesifikasjon, utvikling og prosjekter
 • samhandling med SINTEFs prosess- og systemeiere om etablering, utvikling og leveranser av støtteapplikasjoner

For oss er det viktig at du:

 • har relevant erfaring som arkitekt og har god kunnskap om rammeverk for virksomhetsarkitektur og utviklingsprosesser
 • kan vise til erfaring fra prosjektorientert utviklingsarbeid og tilpasningsprosjekter basert på ulike skyteknologier, Azure DevOps, agile rammeverk, Microsoft 365-løsninger
 • har god teknologiforståelse og forretningsforståelse
 • har relevant høyere utdanning innenfor IT
 • er en teamarbeider som er brukerorientert og en lagspiller
 • er inspirerende, energisk og kreativ med evne til nyskaping og nytenkning
 • har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • et dokumentert godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret som en av de mest attraktive arbeidsgivere i Norge i en årrekke, og senest i fjor
 • unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø
 • helt spesielt gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte:

 • IT-sjef i SINTEF Konsernstab Snorre Aasheim Ness, tlf. 932 12 037 eller vår
 • rådgiver i Headvisor AS, Kirsti Kalseth Sjøhaug, tlf. 977 31 680

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Søknadsfrist er 18.05, men vi ser gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS