Ledig stilling ved SINTEF

Systemutvikler - SINTEF Ocean

Søknadsfrist: 01.08.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Selskapet har 340 ansatte og har hovedkontor i Trondheim med avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Avdeling Sjømatteknologi søker etter systemutvikler til forskningsgruppen Fiskeriteknologi. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver i et tverrfaglig team som utvikler system for design, trening og operasjonsstøtte i flere havnæringer – fra fiskeri til havbruk og olje og gass.

Gruppen består av unge forskere med bakgrunn fra fysikk, marin teknikk, hydrodynamikk, nautikk og kybernetikk. Du vil jobbe med oppgaver som modellering og simulering, samt datasystem for bruk ombord i fartøy. Vi utvikler simuleringsverktøy for fiskeredskap, maskinsystemer og fartøy, samt tilstandsestimatorer og kontrollsystem. Gruppen benytter anerkjent programvareutviklingsmetodikk og -verktøy, basert på versjonskontroll og kontinuerlig integrasjon.

Arbeidsoppgavene vil være innenfor flere av områdene:

 • Videreutvikling, drift og support av egenutviklet modellerings- og simuleringsprogramvare samt datainnsamlingstjeneste
 • Utvikling av metoder og verktøy for simulering, design og analyse
 • Matematisk modellering av fiskeriredskaper, skip og utstyr
 • Utvikling av web-tjenester basert på dataanalyser
 • Utvikle metoder for stordataanalyse ved bruk av maskinlæring

Vi søker etter deg som:

 • Er faglig dyktig, engasjert, målrettet, nysgjerrig og inspireres av å finne nye løsninger og svar
 • Er sivilingeniør, har master eller doktorgrad innen marinteknikk, kybernetikk, datateknologi eller tilsvarende
 • Er interessert i utvikling av analyse og simuleringsverktøy for marine anvendelser (f.eks. skip, offshore konstruksjoner, marine operasjoner, fiskeri, etc.)
 • Jobber godt i team og har god gjennomføringsevne
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt
 • Har interesse og forståelse for programvareutvikling og systemarkitektur. Erfaring I bruk av C++, Python, CMake, Conan, Docker, Microsoft Visual Studio, Bitbucket, Jira, Confluence eller Bamboo er en fordel.
 • Kan jobbe både i Windows og Linux
 • Behersker engelsk både skriftlig og muntlig
 • Blir motivert av muligheten for å utvikle teknologi for et bedre samfunn

Vi tilbyr:

 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og trivelige kollegaer
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er ledende i Europa
 • Internasjonale utfordringer og muligheter
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjon og forsikringsordninger

Kontorsted er Trondheim. Stillingen rapporterer til leder for forskningsgruppen. Kortfattet søknad med CV og karakterutskrifter sendes innen 15.06.2020.

Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

Ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com