Ledig stilling ved SINTEF

Senterkoordinator for FME CINELDI

Søknadsfrist: 01.11.2020

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Energi AS leverer forskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdier hos kundene, både nasjonalt og internasjonalt. SINTEF Energi AS er en del av konsernet SINTEF. SINTEF er en uavhengig og allmennyttig forskningsstiftelse hvor ingen eiere kan ta ut utbytte. Økonomiske overskudd investeres i vitenskapelig utstyr og kompetanse.

Prosjektledelse, forretningsutvikling, innovasjonsledelse og strategi

Vil du være med å utvikle fremtidens smarte energisystem?

CINELDI er et Forskningssenter for Miljøvennlig Energi finansiert av Norges Forskningsråd, industri og forskningspartnere. Senteret jobber for å utvikle fremtidens smarte energisystem gjennom å utforme fremtidens fleksible og robuste elektriske distribusjonsnett til en akseptabel kostnad.

FME CINELDI skal legge til rette for fornybar kraftproduksjon, elektrifisering av transport, og mer effektiv bruk av energi. Senteret vil utvikle et kunnskapsgrunnlag for nettselskaper og myndigheter til å etablere gode strategier for å optimalisere nettvirksomheten. Dette vil gi mer effektiv nettdrift, reduserte kostnader og bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling og drift av kraftnettet. CINELDI vil også gi nye forretningsmuligheter for teknologileverandører gjennom utvikling av nye kommersielle løsninger, nye produkter og tjenester, samt økt synlighet og rekruttering.

Senteret har nå en nyopprettet stilling som senterkoordinator. Innehaver av stillingen vil ha en sentral rolle knyttet til ledelse og administrasjon av prosjektaktiviteter, og vil være en viktig bidragsyter til senterets løpende drift. Senterkoordinatoren vil være ansatt i SINTEF Energi AS, som er vertskap for FME CINELDI. Stillingen rapporter direkte til leder for senteret.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede arbeidsprosesser og prosjekter
 • Utarbeide budsjetter, styringsinformasjon og rapporter
 • Koordinere nettverk og møter med planer og operativ gjennomføring
 • Bygge nettverk mot partnere i industri, forskning og forvaltning
 • Kvalitetssikre, kommunisere og rapportere forskningsresultater

Vi ser etter deg som har:

 • Interesse og forståelse for teknologiutvikling og forskningsdrevet innovasjon
 • Master-/doktorgrad innen relevante fagområder
 • Erfaring fra kraftbransjen, gjerne med kjennskap til Smart Grids/kraftsystemet
 • Innsikt i organisering og gjennomføring av prosjekter i forskningsmiljøer
 • God muntlig og fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Et godt, dynamisk og inkluderene arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag
 • Gode muligheter for faglig og personlig vekst
 • Meger gode pensjon-, forsikring- og velferdsordninger
 • Lønn etter avtale

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS