Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Seniorrådgiver forskning og internasjonalisering

Søknadsfrist: 19.08.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ønsker du å være en pådriver, rådgiver og tilrettelegger for å styrke Veterinærinstituttets forskningsmiljø?

Forvaltning av forskning og internasjonalisering er strategisk viktig for Veterinærinstituttet og vi ønsker nå å styrke dette ansvaret ved opprettelse av en tverrfaglig kompetansegruppe for forskningsstøtte. Denne gruppen vil bestå av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, økonomi og informasjonsforvaltning. Disse nyopprettede og strategisk viktige stillingene lyses ut samtidig, se mer informasjon om alle stillingene her.

Seniorrådgiver for forskning og internasjonalisering får en nøkkelrolle i instituttet ved ivaretagelse av et stort ansvar for å støtte våre forskere i deres arbeid med søknader, bistand i forbindelse med FoU-aktiviteter med mer. Avdeling for forskning og internasjonalisering består i dag av direktør og du vil som rådgiver ha tett dialog med han og utvikle avdelingen sammen. Du vil som seniorrådgiver for forskning og internasjonalisering arbeide tett med organisasjonen i tillegg til det tverrfaglige nyopprettede teamet.

Du får arbeidsted i Veterinærinstituttets nye moderne lokaler i Ås, hvor forventet innflytting er høsten 2020.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver i stillingen

 • operasjonalisere strategi innen FoU til konkret handling og aktiviteter
 • bidra til økt kompetanse hos forskere og ledere på området
 • være en pådriver, rådgiver og administrativ støtte i langsiktig planlegging, utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektsøknader sammen med de øvrig medlemmene av instituttets FoUs kompetansegruppe
 • bidra til strategisk arbeid gjennom planlegging og rapportering, årsrapporter samt bistand ved høringer
 • gi råd vedrørende blant annet databehandling og lagring, Open Access mm., i forskningsprosjekter

Noe reisevirksomhet i inn- og utland må påregnes.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

For å lykkes i denne stillingen mener vi det er viktig å ha bakgrunn fra akademia og forskning.

Det er viktig med erfaring fra hele prosessen med å skrive/utvikle forskningssøknader samt god kjennskap til finansiering av forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser etter kandidater som har:

 • utdanning innen relevant fagområde, minimum på masternivå eller tilsvarende. Relevant og solid erfaring kan erstatte kravet til formell utdannelse
 • kunnskap og erfaring med utlysninger til NFR og EU Horizont 2020-programmet
 • kunnskap om forskning relatert til landdyr, fiskehelse og mattrygghet vil telle positivt
 • gode IT-kunnskaper

Personlige egenskaper

 • du evner å skape engasjement, motivere og våre en pådriver
 • du er generøs, serviceinnstilt og samarbeidende
 • du er planmessig og arbeider strukturert
 • du er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • du er faglig nysgjerrig og ambisiøs
 • du kommuniserer og formidler tydelig og godt på norsk/skandinavisk og engelsk

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • en stilling hvor du i stor grad kan forme og utvikle selv
 • en stilling med en høy grad av innflytelse
 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, innskudd på 2 prosent trekkes fra lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver. Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte forskningsdirektør Carlos das Neves.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 21/20

Søk på stillingen


Kontaktpersoner: