LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Senior systemutvikler

Søknadsfrist: 14.03.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2021 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ønsker du å bruke din kompetanse og erfaring til å utøve en viktig innsats for å opprettholde god helse hos dyr, fisk og mennesker?

Veterinærinstituttet tilbyr en aktiv rolle i instituttets nyskapende og spennende digitaliseringsreise innen vårt meningsfylte samfunnsoppdrag.

Instituttet arbeider kontinuerlig med å utforske det uuttømmelige potensialet i å få innsikt, systematisere og bearbeide den enorme informasjonsmengden generert av IoT, Bigdata og vår forskning. Ved å tilby effektive samhandlingsplattformer, effektive verktøy og dynamiske brukerorienterte datastrømmer ønsker Veterinærinstituttet å være en samfunnsveiviser for samhandling gjennom digitalisering. For tiden er vi i gang med å totalrenovere vårt diagnostiske prøvejournalsystem med moderne systemarkitektur sammen med "state-of-the-art" teknologiske komponenter innen integrasjon, lagring, prosessering og visualisering.

For å lykkes med dette målbilde ønsker vi å styrke vårt team med en ny dyktig kollega som vil få mulighet til å lære og påvirke utviklingen av vårt fremtidige diagnostiske arbeidsverktøy. Du vil rapportere direkte til leder for IT-seksjonen.

Seksjon for infrastruktur og digitalisering består i dag av 10 faglig sterke medarbeidere og er ansvarlig for tjeneste- og applikasjonsutvikling, nettverksinfrastruktur og brukerstøtte. Utviklingsgruppen består av 3 engasjerte utviklere. Typiske trekk for utviklingsgruppen er brukerfokus, samspill, pågangsmot og leveransedyktighet. Vi verdsetter og motiverer til samhandling, kompetansedeling og nytenkning gjennom aktiv involvering og påvirkning ved valg av metodikk og løsning. Vi er også opptatt av kompetanseutvikling gjennom dynamisk kompetanseveikart for å imøtekomme den raske teknologiske utviklingen. Veterinærinstituttet har mange fagmiljøer og vil gi deg gode utviklingsmuligheter gjennom varierende arbeidsoppgaver.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • lede, koordinere prosjekter og leveranser
 • systemutvikling, løsningsdesign og programmering
 • aktiv bidragsyter og deltagelse i utviklingsprosesser fra innsikt til overlevering
 • forvaltning av tjenester, system og løsninger
 • aktiv pådriver og bidragsyter til digitaliseringsarbeidet for hele virksomheten

Kvalifikasjoner

 • relevant utdannelse med 3-årig høyskole eller tilsvarende arbeidserfaring
 • erfaring i design og gjennomføring av større og komplekse løsninger
 • erfaring med databasedesign og SQL
 • god kunnskap innen C#, .NET, SQL, Javascript med tilhørende rammeverk og verktøy
 • erfaring med .NET/MVC/C#
 • erfaring med tjenesteorientert arkitektur og integrasjoner (webservices/REST/SOAP)
 • erfaring med forvaltning av løsninger
 • erfaring med koordinering av prosjekter og leveranser
 • erfaring med å lede og skape et godt samarbeidsklima i team og arbeidsgrupper
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • du evner å lede på en måte som skaper samhandling og effektive arbeidsgrupper
 • du evner å jobbe selvstendig og strukturert så vel som i felleskap med andre
 • du evner å tilegne deg ny kunnskap og metode
 • du ser verdien i å dele kompetanse og kunnskap
 • du har en "få jobben gjort" holdning og evner å arbeide godt selv i hektiske perioder
 • du arbeider planmessig og samvittighetsfullt

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli ilagt vekt.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse, og for dette innskuddet trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i stillingskode 1364.

Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder The Thanh Nguyen for en uforpliktende samtale.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i WebCruiter. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4350926326

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • The Thanh Nguyen (Seksjonsleder), 97022249
Powered by Labrador CMS