LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Seniorrådgiver (vikariat) -  enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring

Søknadsfrist: 15.12.2023

Ved enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring er det ledig vikariat Seniorrådgiver

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.
Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Om stillingen

Ved enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring er det i perioden 01.02.2024 til 30.01.2025 ledig et 100% vikariat som seniorrådgiver for strategisk samarbeid med regionale aktører, med mulighet for forlengelse. Hovedarbeidssted etter avtale.

Stillingen er knyttet til enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring (ASV), og det strategiske utviklingsområde for ekstern samhandling regionalt. Stillingen rapporterer til Kristin Barstad som leder det strategiske utviklingsområdet mot offentlig sektor. Stabssjef Ane Marte Rasmussen, har overordnet ansvar for stillingen.

Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring (ASV) skal legge til rette for og støtte fagstrategisk utvikling ved universitetet i tett dialog med rektorat, fakultetenes ledergrupper og administrative fellestjenester. Enheten har ansvar for kunnskapsgrunnlag for institusjonell strategisk utvikling, virksomhetsstyring, myndighetskontakt og ekstern strategisk samhandling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Enheten organiserer også styrets sekretariat og er sekretariatet for rektors ledergruppe.

Vi søker en ny medarbeider som vil bidra til å styrke universitetets rolle i regional samfunnsutvikling. Du vil inngå i et team som jobber med strategisk samhandling og partnerskap med virksomheter i offentlig sektor i Sørøst-regionen. Dine arbeidsoppgaver vil være knyttet til analyse av regionale kunnskaps- og kompetansebehov og utvikling av strategisk institusjonelt samarbeid med kommuner og statlige virksomheter. Du får et særskilt ansvar for å forvalte universitets donasjoner fra private og videreutvikle ordningen med gaveprofessorater. Stillingen innebærer tett samarbeid med universitetets regionale samfunnskontakter, fakulteter og administrative fellestjenester.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Analyser av regionale kunnskaps- og kompetansebehov
 • Følge opp universitets policy for regional samhandling
 • Forvalte strategiske institusjonelle samarbeidsavtaler med regionale aktører
 • Videreutvikle ordningen med gaveprofessorater og filantropisk støtte fra private
 • Andre oppgaver som ligger innenfor enhetens ansvarsområde

 Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Relevant arbeidserfaring
 • Kjennskap til regionale utfordringer og muligheter, og aktuelle samarbeidspartnere
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper
 • Kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt og USN spesielt

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Seniorrådgiver (SKO 1365): NOK 646 000 - 759 100 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Spesialrådgiver Kristin Barstad, kristin.barstad@usn.no / 934 61 462
 • Stabssjef Ane Marte Rasmussen, ane.m.rasmussen@usn.no /958 00 802

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS