LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Opptaksleder (seniorrådgiver) - Seksjon for digitale tjenester

Søknadsfrist: 11.10.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i syv fakultet og omlag 54 institutt og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelinger. Les mer om studieavdelingen her.

Kunnskap som former samfunnet

Gjennom et sterkt og tett samspill med omverdenen - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medvirke til et samfunn bygd på kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Vil du vere med å forme framtiden?

Opptaksleder (gruppekoordinator for opptaksgruppen)

Ved Studieavdelingen, seksjon for digitale tjenester, er det ledig en fast stilling som opptaksleder (seniorrådgiver).

Opptaksleder er gruppekoordinator for opptaksgruppen. Opptaksgruppen på Studieavdelingen er lagt til seksjon for digitale tjenester. Opptaksgruppen har ansvar for det samordna opptaket, opptak til master, opptak til enkeltemner, opptak til etter- og videreutdanning og verifisering av utdanningsdokumentasjon. Opptaksgruppen har også ansvar for ledelsesinformasjon, utredning og utvikling innenfor opptaksfeltet. Gjennomføring av studentopptak innebærer planlegging, saksbehandling, søkerveiledning og behandling av tall og data. Opptak har et høyt arbeidspress i sommersesongen, da de største opptakene gjennomføres i juli.

Arbeidsoppgaver:

Vår nye opptaksleder vil ha et overordnet faglig ansvar for opptaksfeltet, og være arbeidsleder for opptaksgruppen, mens personalansvaret ligger hos seksjonssjef. Opptaksleder er bindeledd mellom opptaksgruppen og avdelingsledelsen. Stillingen innebærer et ansvar for planlegging, gjennomføring og videreutvikling av alle opptak underlagt Studieavdelingen, samt organisering av brukerstøtte for fakultetene og søkerne. Opptakslederen vil også følge opp høringer og tilrettelegge saker som angår opptak og dimensjonering for universitetets utdanningsutvalg og universitetsstyret.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå. I særskilte tilfeller kan lang relevant erfaring, eller relevant etter- og videreutdanning, kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med gruppeledelse, motivasjon og interesse for opptaksarbeid samt erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning er en fordel
 • Relasjonsbygger, lagspiller og god med folk
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og god skriftlig og muntlig framstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk
 • Strategisk, analytisk og selvstendig, med god gjennomføringsevne og evne til planlegging

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorrådgiver (kode 1364) i lønsstrinn 73 - 78 (for tida kr 701 300 - 790 100) i det statlege lønsregulativet. For særlig kvalifiserte søkere kan det være aktuelt å vurdere høyere lønn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Generell informasjon:

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å vende seg til:

 • Underdirektør, Torunn Valen tlf. 55 58 66 32 / 482 39 497

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst muglig grad speile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne blir oppfordret til å søke stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette.

Les mer om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS