LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Controller- / seniorrådgiver økonomi (Avdeling for organisasjon og økonomi)

Søknadsfrist: 03.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Avdeling for organisasjon og økonomi er en av fire avdelinger i UiTs felles administrasjon. Seksjon for økonomi og innkjøp (SØKI) har ca. 21 ansatte, og ivaretar økonomistyring, økonomiforvaltning og anskaffelser for hele UiT. Vi bidrar til virksomhetsstyring gjennom økonomiske mål og tiltak. Vårt fokus er å gi profesjonell lederstøtte og administrativ støtte til fagmiljøene, samt utvikle beste praksis gjennom effektive og standardiserte prosesser. Til sammen utgjør universitetets budsjett om lag 4,4 mrd. kroner per år.

Universitetet er inne i en spennende fase, som krever omlegginger på økonomiområdet. For å styrke vår sentrale controller-funksjon søkes det etter en controller/seniorrådgiver i fast 100 % stilling ved campus Tromsø. Stillingene inngår i seksjonens faggruppe for økonomistyring med 7 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Seksjonens oppgaveportefølje er:

 • Budsjettfordeling og finansplanlegging, med fokus på strategiske mål
 • Rapportering, analysearbeid og internkontroll
 • Forvalte universitetets eksternt finansierte virksomhet
 • Utviklingsoppgaver med fokus på kontinuerlig forbedring
 • Eierskapsforvaltning av universitetets interesser i aksjeselskaper

Rollen som controller fungerer som rådgiver for ledelsen og fagmiljøene innen økonomiområdet. Det omfatter blant annet budsjett- og planarbeid, oppfølging av ulike områder av universitetets økonomi, utarbeide styresaker og beslutningsgrunnlag, analyse- og utviklingsarbeid, oppfølging av sentrale retningslinjer, arbeidet med internkontroll og rapportering.

Arbeidsoppgavene vil både være av operativ og strategisk karakter, og vil bli satt sammen en oppgaveportefølje ut fra avdelingens behov og søkers kvalifikasjoner. Det er spesielt behov for å styrke strategis økonomistyring, særlig knyttet til langtidsbudsjettering og ekstern finansiering.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av;

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag, fortrinnsvis siviløkonom, og erfaring med strategisk økonomistyring enten fra lederstilling eller som virksomhetskontroller. Det vil bli vektlagt relevant erfaring, motivasjon for stillingen og personlig egnethet.

I tillegg vurderes:

 • Resultater fra arbeidsliv eller utdanningen
 • Kan lede og gjennomføre oppgaver i samarbeid med andre
 • Gode evner til å lære og formidle kunnskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engels

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1364. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS