Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiatstilling i avanserte skjelvesignaler for anvendelse i kraftelektronikk og reguleringsteknikk

Søknadsfrist: 13.04.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i avanserte skjelvesignaler for anvendelse i kraftelektronikk og reguleringsteknikk ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig fra 1.8.2020.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Forskningsarbeidet vil bestå av metodeutvikling med skjelvesignaler og reguleringsteknikk som tema, samt utarbeidelse av publikasjoner alene og med kolleger. Arbeidet kan ha hovedvekt på eksperimenter eller teori avhengig av kandidatens bakgrunn og interesser. Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Resultatene fra dette prosjektet er anvendelige i mange typer systemer, men her vil det fokuseres på bruk til å redusere støy og harmonisk forvrengning i svitsjede effektomformere. Et eksempel er introduksjon av tilfeldig variasjon i puls-bredde modulering, som kan redusere uønskede utgangsforstyrrelser samt vekt og kostnad knyttet til nødvendige filterkomponenter.

Stillingen inngår i en forskningsgruppe som har brukt skjelvesignaler til å bygge verdens mest høyoppløste digital-til-analog omsetter, redusere spenningsspisser som oppstår på grunn av synkroniseringsfeil i svitsjet elektronikk, samt en ny interpolasjonsmetode for laserinterferometri for avstandsmåling med metrologisk sporbar riktighet og subatomær presisjon.

Prosjektet har som mål å utvikle nye teknikker for skjelvesignaler, med fokus på:

 • Frembringelse av skjelvesignaler og systemegenskaper ved bruk i lukket sløyfe.
 • Forbedring av ytelse for svitsjede og ulineære systemer som opererer i lukket sløyfe.
 • Undersøkelse av anvendelser på effektomformere svitsjede effektforsterkere.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor reguleringsteknikk, elektroteknikk, signalbehandling eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn den som benyttes ved norske universiteter og høyskoler (ECTS-skalaen) ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med ECTS-skalaen.

Søkere som ikke har norsk eller engelsk som morsmål må legge ved en godkjent språktest. Aksepterte tester er TOEFL, IELTS og Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).

Minimumsskåre er:

 • TOEFL: 600 (papirbasert test), 100 (internettbasert test)
 • IELTS: 7 (kun «Academic IELTS test» vil bli akseptert)

Videre legges det vekt på at du:

 • har bakgrunn i og interesse for systemer og regulering
 • har erfaring med optimering og estimering
 • har erfaring med innvevde systemer og FPGA-er
 • har organisatorisk kompentanse og erfaring med prosjektstyring
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har erfaring med og entusiasme for eksperimentelt arbeid
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, ha evne til problemløsning, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har dokumenterbare gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, men prosjektet involverer et internasjonalt samarbeid med forskere fra The University of Newcastle (Australia) og Aalborg Universitetet (Danmark). Det forventes at det gjennomføres et forskningsopphold ved ett eller flere av disse stedene eller andre relevante forskningsinstitusjoner i opptil ett år.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Hr-rådgiver Janne Halseth, tlf: 51833525, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser, motivasjon for å søke stillingen, og hvordan du oppfyller kvalifikasjonskravene i utlysningsteksten.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • referanser
 • publikasjonsliste (hvis du har vitenskapelige publikasjoner)
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen