LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i computational engineering / eksperimentell hemodynamikk

Søknadsfrist: 01.12.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonalt miljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i computational engineering/eksperimentell hemodynamikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra 1 mars 2021.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Denne doktorgraden er del av et felles forskningsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, NORCE, og Oslo universitetssykehus. Hvert år blir 600 barn født med hjertesvikt som ofte gjør kirurgiske inngrep nødvendig. Pasienter med ettkammerhjerte har dårlig sirkulasjon fordi venøst og arterielt blod blandes i hjertet. Fontan prosedyren består i å føre venøst blod fra øvre hulvene direkte til lungepulsåren og fra nedre hulvene via et rør i Gore-Tex materiale som legges utenfor hjertet. Denne prosedyren forbedrer sirkulasjonen, men blodstrømmen blir drevet av venetrykket og pumpes ikke av hjertet som normalt. Detaljer om designen kan ha stor innvirkning på sirkulasjonsytelsen.

Forskningsgruppen har utviklet fluidløsere for blodgjennomstrømning basert på Lattice-Boltzmann-metoder, endelige element- og endelige volummetoder. En del av dette prosjektet er å utføre eksperimenter ved kontrollerte forhold og tolke dem ved hjelp av CFD-simuleringsprogramvare. PhD-kandidaten vil generere eksperimentelle data basert på en fysisk simuleringsmodell (en flow loop) som igjen kan brukes til å forbedre fluidløsere. Strømningssløyfen består av en avansert pulserende pumpe, som er koblet til et syntetisk system som representerer de store, arterielle blodkarene hos mennesker. Det er da mulig å simulere realistisk hemodynamisk oppførsel under kontrollerte forhold. Systemet er unikt i Norge, se systemet her.

Stipendiaten vil være involvert i videreutvikling av eksperimentelt oppsett, datainnsamling (trykk, strømningshastigheter, strømningsmønster for kjemiske sporstoffer) og tolke dataene ved hjelp av CFD-programvare. Hensikten med denne forskningen er å utvikle en ny forståelse av hvordan datamodeller kan forbedre beskrivelsen av hemodynamikk. Dette kan være av stor betydning i beslutningene som skal tas i forbindelse med hjerteoperasjoner på Fontan-pasienter.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innen fysikk, anvendt matematikk, væskemekanikk, kjemiteknikk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Du må dokumentere eksperimentell erfaring som er relevant for kunngjøringen, erfaring med CFD-simuleringsprogramvare. Erfaring med koding på et høyt nivå språk (f.eks. Python) og et lavt nivå språk (f.eks. C, C ++), og tidligere erfaring med simulering av biomedisinske systemer vil være en styrke.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) og Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 482.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Prosjektbeskrivelse og mer informasjon om stillingen kan fåes fra:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot Treen, tlf: .51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i JobbNorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS