Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i 5G orkestrering

Søknadsfrist: 30.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i 5G orkestrering ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stipendiaten skal jobbe i prosjektet «5G styring og orkestrering for data- og nettverksintegrasjon» (5G-MODaNeI, 5G Management and Orchestration for Data and Network Integration) finansiert av Norges forskningsråd (prosjekt nr. 308909). Nettsted: https://5g-modanei.ux.uis.no/

Femte generasjon (5G) mobiltelefonnett inneholder en enorm forbedring av ytelsen i forhold til 4G. De fremtidige utgivelsene av 5G kommer til å revolusjonere den trådløse kommunikasjonen. En av teknologiene som vil gjøre 5G-revolusjonen mulig er Multi-access Edge Computing (MEC). MEC i 5G betyr at dataprosesseringen foregår «på kanten av infrastrukturen» nær datakilden, og at man slipper å belaste nettet med overføring av store mengder data over lange avstander. For å få dette til, benyttes Software-Defined Networking (SDN), Network Function Virtualisation (NFV) og Network Slicing. 5G MEC vil effektivt muliggjøre sanntids 5G-applikasjoner innen eHelse, smarte byer, Industri 4.0 og kjøretøyskommunikasjon (dvs. V2X).

Prosjektet 5G-MODaNeI fokuserer på sikkerhet og pålitelighet i orkestrering av data- og nettverksressurser i 5G MEC.

Forskningsaktiviteten til stipendiaten vil være fokusert på ressursallokering av data- og nettverksressurser i 5G MEC ved å bruke maskinlæring og matematisk optimalisering. Denne aktiviteten vil være i samarbeid med både Università di Pisa (Italia) og Universitatea din Bucureşti (Romania).

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor datateknologi, telematikk, telekommunikasjonsteknikk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen innen dette semesteret er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg, hvis mulig, om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

For stillingen kreves en solid bakgrunn i datanettverk og mobilkommunikasjon. Kunnskap i maskinlæring og/eller operasjonsanalyse er ønskelig, det samme er erfaring med ressursallokering i kommunikasjonsnettverk.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra to utenlandsopphold på en måned hos hver av partnerne (Universitatea din Bucureşti og Università di Pisa).

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og karakterutskrift fra både bachelor- og masterutdanning
 • andre vitenemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk på stillingen