LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Innkjøpsrådgiver

Søknadsfrist: 26.06.2023

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Vil du jobbe i et spennende innkjøpsmiljø?

USN søker innkjøpsrådgiver

Om stillingen

Anskaffelsesområdet er strategisk viktig for å understøtte universitetets utdannings- og forskningsvirksomhet og våre prosjekter og oppdrag i samarbeid med offentlig og privat næringsliv.

Vi søker nå etter en innkjøpsrådgiver i 100 % stilling. Stillingen er et toårig vikariat.

Stillingen inngår i Seksjon for innkjøp og nærmeste overordnede er innkjøpssjef.

Hovedarbeidssted er lagt til Drammen, men det åpnes også for hovedarbeidssted ved et av USNs andre campuser etter avtale. Stillingen medfører noe reisevirksomhet mellom universitetets campuser.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Være prosessleder for anskaffelser og anbud.
 • Innkjøpsfaglig rådgivning for anskaffelser og innkjøpsavtaler.
 • Være en pådriver for digitalisering, utvikling og bruk av digitale verktøy.
 • Bidra i kontraktsinngåelser og kontraktsoppfølging.

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning hvor økonomi/logistikk, IKT, rettsvitenskap eller juridiske emner inngår i fagkretsen. Kandidater med annen utdanningsbakgrunn med særlig relevant praksis kan også komme i betraktning.
 • Relevant erfaring fra innkjøpsområdet er ønskelig. For nyutdannede/yngre søkere kan interesse, fagsammensetning og utdanning kompensere for dette kravet.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • God forretningsmessig, juridisk og økonomisk forståelse.
 • Interesse for og kunnskap om digitalisering.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeidsevner.
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling.
 • Gjennomføringsevne.
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Godt sosialt miljø.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Mulighet for å inngå avtale om hjemmekontor for deler av arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver SKO 1434 NOK 557.100 – 679.700 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Heidi Sten-Nilsen, epost: heidi.sten-nilsen@usn.no, mobil: 982 05 627

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seksjonssjef Britt G. Wien, epost: britt.g.wien@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS