LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Rådgiver for etter- og videreutdanning (EVU-rådgiver) - USN Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 28.08.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Marketing Management. I tillegg til flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier. USN Handelshøyskolen tilbyr økonomi- og lederutdanninger på deltid på campus og nett. Vi har alt fra enkeltemner på bachelornivå til årsstudium i ledelse eller full mastergrad som man kan ta ved siden av jobb.

Ved USN Handelshøyskolen/Fakultetsadministrasjonen er det ledig fast stilling som Rådgiver for etter- og videreutdanning (EVU-rådgiver)

Om stillingen

Ved Universitetet i Sørøst-Norge er det fra ledig fast stilling som rådgiver for etter- og videreutdanning. Stillingen skal bidra til å styrke fakultetets satsning på etter- og videreutdanning i regionen. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen ved USN Handelshøyskolen og nærmeste overordnede er EVU-leder Inger Lise Nes.

Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold, men andre campus som Drammen, Ringerike, Kongsberg og Porsgrunn kan være aktuelle. Det må påregnes reisevirksomhet mellom USN sine campuser.

USN Handelshøyskolen tilbyr bachelor- og masterutdanninger innen en rekke fagområder, samt en ph.d.-utdanning i Management. I tillegg har vi flere årsstudier og mange videreutdanningsstudier, både på bachelor- og masternivå. Nærmere informasjon om fakultetet og vårt studietilbud finnes her.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Utvikle, inngå og etablere avtaler/kontrakter med eksterne samarbeidspartnere, samt delta i og utvikle eksterne nettverk iht. vedtatt strategi
 • Kontakt med, og veilede potensielle oppdragsgivere, gi tilbud på offentlige utlysninger, samt overvåke aktuelle kunngjøringer i Doffin og tilsvarende kanaler
 • Utvikling av markedsføringsstrategi og -tiltak i samarbeid med fakultetsadministrasjonen og kommunikasjons- og markedsavdelingen
 • Synliggjøre og profilere, både internt og eksternt, fakultetets etter- og videreutdanningstilbud
 • Bidra til god prosjektplanlegging for nye EVU-tilbud samt gjennomføring av pågående EVU-prosjekter, herunder digitale tilbud i samarbeid med faglig ledelse og vitenskapelige ansatte på instituttene
 • Budsjettarbeid og saksbehandling
 • Andre oppgaver som naturlig faller inn under ansvarsområdet, herunder bla administrative oppgaver ved oppstart av kurs og studier

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid og dette kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Saksbehandlererfaring er ønskelig
 • Det er en fordel med kjennskap til Universitets- og høyskolesektoren
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper
 • Førerkort

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 516 100 – 637 900 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Lone Mette Solberg, epost/tlf: [email protected] / 31 00 87 58

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS