LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Rådgiver - Seksjon for digitale tjenester

Søknadsfrist: 11.10.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i syv fakultet og omlag 54 institutt og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gir råd og bistand til ledelse og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i syv avdelinger. Les mer om studieavdelingen her.

Kunnskap som former samfunnet

Gjennom et sterkt og tett samspill med omverdenen - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medvirke til et samfunn bygd på kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Vil du være med å forme framtiden?

Rådgiver innen opptak

Ved Studieavdelingen, Seksjon for digitale tjenester, er det ledig fast stilling som rådgiver knyttet til opptak. Opptaksenheten på Studieavdelingen har ansvar for det samordna opptaket, opptak til master, opptak til enkeltemne, opptak til etter- og videreutdanning, verifisering av utdanningsdokumentasjon og er involvert i flere andre opptak. Enheten har også ansvar for utredning og utvikling innenfor opptaksfeltet.

Den ansatte vil inngå i et team som har ansvar for gjennomføring av opptak til grunnstudier ved UiB.

Arbeidsoppgaver:

Rådgiveren vil ha et hovedansvar for gjennomføring av opptak til grunnstudier gjennom Samordna opptak ved UiB. Opptaket behandles primært i perioden mars til august. Rådgiveren har et overordnet ansvar for saksbehandlingen og informasjonsflyten i opptaket, samt ansvar for opplæring og oppfølging av sommervikarer. I tillegg vil personen bidra i andre opptak. Hospitering ved fakultetene kan bli aktuelt i perioder. Andre aktuelle oppgaver vil være arbeid med informasjon, kommunikasjon og nettsider, søkerveiledning i UiBhjelp og telefon, behandling av klager, og delta i utviklingsprosesser i gruppen og sektoren.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelornivå. I særskilte tilfeller kan lang relevant erfaring, eller relevant etter- og videreutdanning, kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med opptaksarbeid og saksbehandling eller annen offentlig forvaltning
 • Erfaring med utrednings- og analyseoppgaver vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på nynorsk, bokmål og engelsk

Egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske evner
 • Evne til å arbeide effektivt, strukturert og målrettet
 • God rolleforståelse og evne til å prioritere
 • Evne til å jobbe mot frister og håndtere perioder med høyt arbeidspress

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt ved ansettelse.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som rådgiver (kode 1434) i lønssteg 64 - 70 (for tida kr 593 500 - 661 400) i det statlige lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkere kan det være aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllende opplysninger om stillingen kan en få ved å vende seg til:

 • Underdirektør Torunn Valen, tlf. 55 58 66 32 / 482 39 497

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrarbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne blir oppfordret til å søke stillingen.

Opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten. Dersom forespørselen ikke blir tatt til følge, skal søkeren varsles om dette.

Les mer om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS