LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Tre prosjektøkonomer - Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Søknadsfrist: 05.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak), har ledig tre faste 100% stillinger som prosjektøkonomer. Fakultetet har seks institutt og en administrasjon. Den som blir tilsatt vil få arbeidsoppgaver knyttet til økonomioppfølging av vår eksternfinansierte prosjektportefølje. Stillingene inngår i et team på fem prosjektøkonomer, som sammen med innkjøpere utgjør fakultetets økonomiseksjon.

NT-fakultetet har 571 ansatte og en total omsetning på 610 millioner kroner. Den eksterne prosjektfinansierte økonomien utgjør 300 millioner kroner. Den eksterne virksomheten består av prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd, EU-rammeprogram, organisasjoner og næringsliv. Foruten forskning og undervisning i naturvitenskapelige og teknologiske fag, rettes aktivitetene mot klima, miljø og energi.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsprosessene innenfor prosjektøkonomi er i 2022 standardisert og digitalisert etter overgangen til nytt økonomisystem.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Budsjettering og rådgivning til forskere i hele prosjektets levetid, fra søknad til avslutning.
 • Økonomisk rapportering av prosjekter til eksterne finansieringskilder, i nært samarbeid med prosjektleder og instituttledelsen.
 • Oppfølginger av faktureringsplaner og videreformidling av bevilgninger til partnere i prosjekt.
 • Utarbeide grunnlag for frikjøp av timer til prosjekt og oppfølging av indirekte kostnader.
 • Diverse regnskapsoppgaver og saksbehandling innen økonomifeltet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Leder av økonomiseksjonen Kurt Hemmingsen, Telefon: 77645205, Mobil 93478779, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelornivå i økonomi. Relevant arbeidserfaring, kombinert med relevant etter- og videreutdanning, kan i særskilte tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Erfaring fra prosjektøkonomi knyttet til Norges forskningsråd og EU vil vektlegges i vurdering
 • Det er ønskelig med gode IT kunnskaper og erfaring med økonomisystemet Unit4/UBW
 • Det kreves gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig, samt engelsk, skriftlig og muntlig, da noe av kommunikasjonen med prosjektledere og finansieringskilder gjøres på engelsk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. Vi vil se etter følgende personlige egenskaper hos søkerne:

 • Systematisk, nøyaktig og kvalitetsbevisst i sitt arbeid
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Proaktiv, løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å håndtere mange oppgaver og detaljer samtidig
 • Ha kontroll på tidsfrister
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektøkonom lønnes etter statens regulativ kode 1434 (rådgiver). Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS