LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

To faste stillinger som rådgivere ved Enhet for legeutdanning

Søknadsfrist: 26.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Det er ledig to faste 100% stillinger som rådgivere ved Enhet for legeutdanning, Det helsevitenskapelige fakultet.

Enhet for legeutdanning (ELU) er en seksjon i administrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet. Seksjonen leder og driver profesjonsstudiet i medisin, i samarbeid med de tre medisinske instituttene Institutt for klinisk medisin (IKM), Institutt for medisinsk biologi (IMB) og Institutt for samfunnsmedisin (ISM).

Enhet for legeutdanning ledes av en studieleder og en seksjonsleder, og har til sammen 9 ansatte. Enheten og studieprogrammet styres av et programstyre og et programråd. Studieprogrammet administreres både fra Enhet for legeutdanning og fra studiekonsulenter ved de tre medisinske instituttene.

Arbeidssted for stillingene er Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging og administrativ gjennomføring av eksamener ved profesjonsstudiet.
 • Administrativ støtte til eksamenskommisjoner, årsansvarlige og emnekomiteer.
 • Administrativ tilrettelegging av undervisning, evaluerings- og kvalitetsarbeid.
 • Rådgivning og oppfølging av studenter, samt administrasjon av emner og kull.
 • Generell saksbehandling i studentsaker, og saksbehandling til Programstyre og Programråd.

Arbeidet ved ELU er i mange sammenhenger organisert som teamarbeid. Det innebærer også tett samarbeid med faglige ansatte ved de tre medisinske instituttene og de kliniske fagmiljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Rådgiver vil også samarbeide nært med studiekonsulenter/ rådgivere ved de tre medisinske instituttene. Endringer i de administrative oppgavene underveis vil kunne påregnes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Seksjonssjef Stine Skogdal, Telefon: 77 64 53 91, Mobil: 990 01 509, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på mastergradsnivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis, eventuelt i kombinasjon med etter- og videreutdanning
 • Det er en fordel med god administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som Wiseflow, FS, Canvas, TP og Nettskjema
 • Det kreves meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det kreves meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk, og gode kunnskaper i engelsk

Vi ønsker en person som

 • har kjennskap til universitets- og høyskolesektoren, og med administrativ erfaring fra samme.
 • har kjennskap til og erfaring med saksbehandling og utredningsarbeid i offentlig og/eller privat sektor.
 • er selvstendig, effektiv, strukturert og resultatorientert
 • har høy motivasjon og interesse for jobben
 • viser forståelse for servicerollen og støttefunksjonen administrasjonen har for kjernevirksomheten ved UiT; forskning, undervisning og utdanning
 • er positiv og samarbeidsvillig, og klar til å ta i et ekstra tak i travle perioder og hjelpe kolleger der det trengs.
 • evner å holde oversikten over store mengder informasjon og samtidig kunne ivareta detaljene.
 • er interessert i å bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø ved vår enhet

I vurderingen av søkerne vil vi legge vekt på at du er motivert og personlig egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse, i tillegg setter vi som arbeidsgiver av 9% til din pensjonssparing i 2022 og 2023. For mer informasjon om pensjonordningen i staten se: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis).
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader.
 • Attester.
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på norsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS