LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver ved Institutt for vernepleie - UiT Harstad

Søknadsfrist: 25.09.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for vernepleie

Om stillingen

Ved Institutt for vernepleie, UiT Harstad er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver.

Institutt for vernepleie er organisert under Det helsevitenskapelige fakultet som er det største av universitetets 7 fakulteter og har ansvar for forskning, utdanning og formidling innen vernepleie, farmasi, helse- og omsorgsfag, klinisk medisin, klinisk odontologi, medisinsk biologi, psykologi, samfunnsmedisin, barn og unges psykiske helse og idrett.

Institutt for vernepleie har ansvar for bachelorstudiene i vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg har instituttet en mastergrad i Velferdsendring, samt ulike videreutdanninger. Forskningsaktiviteten er organisert inn under Arktisk senter for velferd og funksjonshemmingsforskning. Instituttet er lokalisert i Harstad og har vel 35 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 5. Rundt 450 studenter er knyttet til instituttet.

Stillingens arbeidsområde er innen studieadministrasjon knyttet til oppfølging av instituttets studieprogrammer og praksisopplæring.

Arbeidssted er UiT i Harstad.

Arbeidsoppgaver

Vi søker en person som er løsningsorientert og trives med både rutinearbeid og utvikling av nye måter å jobbe på. Administrasjon ved UiT er i stadig utvikling, så du må regne med en kontinuerlig endring av rutiner og bruk av nye digitale systemer.

Arbeidsoppgaver innbefatter blant annet:

 • Administrativ koordinering og oppfølging av eksamen på instituttets studieprogrammer
 • Administrativ koordinering og oppfølging av praksisopplæring på bachelorutdanningen
 • Oppfølging og saksbehandling av studiesaker
 • Studentveiledning og informasjon
 • Utviklings- og utredningsarbeid innen fagområdet

Andre oppgaver kan også legges til stillingen.

Som rådgiver vil du inngå i instituttets administrative team.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder og professor Bjørn-Eirik Johnsen:

eller kontorsjef Marina Trogen Hansen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • fordel med god administrativ IT- kompetanse og erfaring fra administrativt arbeid fra offentlig virksomhet.

Vi søker en person som:

 • jobber selvstendig og tar egne initiativ til forbedringer innenfor sitt arbeidsområde
 • er strukturert
 • trives med og har evnen til å håndtere mange forskjellige oppgaver samtidig
 • er engasjert og tar/liker utfordringer
 • er positiv, serviceinnstilt og fleksibel
 • har gode samarbeidsevner og ser viktigheten av å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • kan formidle i store og små grupper både i plenum og digitalt.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers personlige egnethet, kommunikasjons- og samarbeidsevner samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende, positivt og utviklende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du merinformasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS