LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver - studie (vikariat til februar 2024)

Søknadsfrist: 02.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ønsker du å jobbe med student- og studierelaterte saker i en av Tromsøs største organisasjoner? Er du serviceinnstilt, systematisk, har stor arbeidskapasitet og har et ønske om å bidra?

Kjenner du deg igjen? Da kan dette være jobben for deg! Vi søker deg som ønsker å jobbe innen studieadministrasjon ved UiT Norges arktiske universitet!

Ved Institutt for odontologi er det ledig et vikariat i 100 % stilling som rådgiver med varighet fram til februar 2024. Stillingen er ledig for tiltredelse umiddelbart.

Instituttet setter UiT sine kjerneverdier Troverdighet, Akademisk frihet, Nærhet og Åpenhet, Kreativitet og Engasjement høyt, i tillegg til instituttets egen visjon om å bidra til drivkraft i nord ved å utdanne kompetente tannpleiere- og tannleger, samt til økt kompetanse og kvalitet i tannhelsetjenestene i Nord-Norge og nasjonalt.

Les mer om instituttet her.

Arbeidsoppgaver

 • Studieadministrativ oppfølging av tannlegestudenter 3-5. år
 • Saksbehandling og oppfølging knyttet til blant annet studieprogresjon, skikkethet og tilrettelegging i studier
 • Generell saksbehandling og utredning av enkeltsaker
 • Oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av eksamen

Studieadministrasjonen ved instituttet er organisert i team hvor det legges opp til tett samarbeid om oppgaver, og deling av kompetanse innad i teamet. I perioder kan det derfor være at den som ansettes bidrar på andre områder og med andre oppgaver enn de som nevnes over.

Den som ansettes må også ta del i behandling av øvrige saker som tillegges instituttet, for eksempel, utredninger, rapporteringer og utarbeidelse av rutiner mm.

Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling i administrasjonen spesielt og fakultetet generelt. Kontorsjef er nærmeste overordnede.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • Høyere utdanning på minimum masternivå
 • Erfaring fra saksbehandling/administrasjon
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler kombinert med kurs, etter- og videreutdanning

Fordel for ansettelse:

 • Jus og/eller pedagogikk i fagkretsen
 • Kjennskap til systemer som brukes i studieadministrativt arbeid, f.eks: ephorte, Felles Studentsystem, Canvas, Wiseflow, eller lignende system
 • Kjennskap til universitetssektoren
 • Kunnskaper i engelsk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode samarbeidsevner, ser viktigheten av god kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Løsningsorientert i oppgaveløsningen og i samarbeidet med andre
 • Strukturert og tydelig
 • Ta tak i oppgaver uoppfordre
 • «Service minded» med god gjennomføringsevne, samt kapasitet til å håndtere flere parallelle arbeidsoppgaver
 • Evner å avdekke potensiale for forbedringer og gjennomføre dem
 • Positiv og engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge at du er motivert og personlige egnet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver . Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS