Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver innen media / dokumentasjon - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 31.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi er det ledig en fast stilling som rådgiver innen området media/dokumentasjon.

Result er en avdeling ved Universitetsbiblioteket (UB) som arbeider med å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet. Result har, sammen med øvrig UB en viktig rolle i UiT sitt strategiske og operative arbeid med forbedring av undervisning og læring. Dette inkluderer arbeid med initiering, oppfølging, dokumentasjon og evaluering av tiltak ved UiT som har som formål å styrke utdanningsaktivitetene ved institusjonen. For mer informasjon om organisasjonen, se: uit.no/ub

Result har for tiden 16 ansatte fordelt på faglige, tekniske og administrative stillinger.

Den utlyste stillingen vil primært tilknyttes Result, men dokumentasjonsarbeid knyttet til virksomheten ved øvrig UB vil også inngå i stillingen. Avdelingen kan ellers styre ressursene som tillegges stillingen ut fra til enhver tid løpende behov som UiT og avdelingen står overfor. Universitetssektoren og UiT er i stadig endring. Stillingens tilhørighet og innplassering ved UiT kan derfor gjennomgå endringer. Arbeidssted er studiested Tromsø, men arbeid på UiT sine andre studiesteder må påregnes.

Arbeidsoppgaver

En sentral arbeidsoppgave vil være utvikling og produksjon av video, podcast og grafikk for dokumentasjons-, undervisnings- og formidlingsformål. Knyttet til dokumentasjon og formidling ligger det også å formidle tiltak og aktiviteter ved UB og universitetet for øvrig med en selvstendig journalistisk tilnærming, med både video, websider, blogg og sosiale medier som kanal.

Det ligger i arbeidet et sterkt fokus på å bidra til å styrke enhetens kompetanse innen bruk av video som medium for undervisning og læring. Utvikling av script/manus for produksjoner vil inngå som del av dette arbeidet, samt redigering og postproduksjon.

Stillingen omhandler videre opplæring og veiledning av undervisere som ønsker å bruke video som arbeidsform i undervisning og formidling. Det forventes at man kan utføre oppgaver både selvstendig og i samarbeid med kolleger. Stillingsinnehaver vil ha veilednings- og oppfølgingsansvar for prosjekter initiert av UiT sine øvrige fagmiljøer for å bidra til å styrke fagmiljøenes egen didaktisk-teknologiske kompetanse.

Det forventes at stillingsinnehaver tar initiativ til egne utviklingsarbeid innen undervisning og læring som kan komme eget fagmiljø og UiT til gode.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Vi søker primært etter en person som har utdanning og praksis innen filmproduksjon, og som kan dokumentere filmproduksjon som teknisk-, komposisjons- og formidlingsmessig holder høy kvalitet. Selvstendighet, kreativitet og evne til planlegging og gjennomføring vil bli vektlagt, samt gode samarbeidsevner og formidlingsevner.

Det vil også bli lagt vekt på om søker behersker ett eller flere av de mest brukte videoredigeringsverktøy, som Adobe Premier, og Sonic Foundry Mediasite for distribusjon av video. Ferdigheter i webutvikling, skriving av blogg og aktiv bruk av sosiale medier er også ønskelig

Det er også en fordel om søker har en forståelse av hvordan andre digitale læringsressurser og verktøy kan anvendes i undervisnings- og læringsøyemed i høyere utdanning.

 • Søkeren må beherske et skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Søkeren må også beherske engelsk både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning i stillingen

Vi tilbyr

 • et spennende og kreativt arbeidsmiljø i et fagfelt i vekst
 • gode muligheter for støtte til egen kompetanseutvikling
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ rådgiver 1434. Av bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen