LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver innen åpen vitenskap - Universitetsbiblioteket (vikariat)

Søknadsfrist: 07.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket (UB), UiT Norges arktiske universitet, er det ledig et vikariat i 100 % stilling i 18 måneder som rådgiver innen åpen vitenskap, med særlig vekt på støttetjenester innen åpen vitenskap (Open Science).

UiT har lenge vært en foregangsinstitusjon innen åpen vitenskap på nasjonalt og internasjonalt plan, og UB har over tid bygd opp ulike tjenester som støtter opp om dette arbeidet. Disse inkluderer blant annet: Septentrio Academic Publishing, en publiseringstjeneste for fagfellevurderte tidsskrifter med åpen tilgang; vitenarkivet Munin, et åpent arkiv for master- og doktorgradsavhandlinger samt versjoner av tidsskriftartikler og annen akademisk litteratur skrevet av forskere ved UiT; DataverseNO, et nasjonalt arkiv for åpne forskningsdata; TROLLing, et internasjonalt arkiv for lingvistiske data; Open Polar, en søketjeneste for åpent tilgjengelig akademisk litteratur og forskningsdata om Nordområdene og Antarktis.

For informasjon om organisasjonen, se gjerne: uit.no/ub

Arbeidsoppgaver

Stillingen er lagt til UBs Faggruppe for forsknings- og publiseringsstøtte og kontorplass vil bli på universitets campus Breivika i Tromsø. Det er særlig i det daglige arbeidet med brukerstøtte, drift og utvikling av Septentrio, Munin, DataverseNO og/eller TROLLing som stillingen er tenkt å inngå.

Tjenestene for åpen vitenskap ved UB krever gode digitale ferdigheter og søker må beskrive disse i søknaden.

Ut over arbeidet med åpen vitenskap i faggruppa vil det også være aktuelt med undervisning og informasjonsarbeid om åpen vitenskap og tilgrensende emner.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

faggruppeleder Per Pippin Aspaas

eller universitetsbibliotekar Leif Longva:

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning på masternivå
 • Du må ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, og i engelsk.
 • Du må ha gode digitale ferdigheter og bør beskrive disse i søknaden.

Ønskede egenskaper

 • Kjennskap til eller erfaring fra UH-sektoren
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Erfaring fra deltakelse i forskningsprosjekt eller med forskningsstøtte
 • Kjennskap til vitenskapelig publisering
 • Erfaring med forskningsdata, gjerne kvalitative data.
 • Kjennskap til forskningsetikk/personvern og/eller juridiske aspekter ved forskningsdatahåndtering.

I vurderingen av vil vi legge vekt på at du er motivert og personlige egnet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis trening i arbeidstiden
 • All nødvendig opplæring vil bli gitt

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS