LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver - internasjonal studentmobilitet

Søknadsfrist: 20.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Vi søker etter rådgiver for koordinering av UiTs internasjonale studentmobilitet. Vi ønsker oss en medarbeider som trives i et internasjonalt arbeidsmiljø og som vil være med å bidra til at UiT når sitt mål om 50 prosent studentmobilitet.

Arbeidssted vil være Avdeling for forskning, utdanning og formidling i Tromsø.

Du må være serviceinnstilt og kjenne organisasjonen godt da du vil fungere som bindeledd mellom fellesadministrasjonen og fakultetene i internasjonalt samarbeid med hovedfokus på studentmobilitet og avtalearbeid.Avdeling for forskning, utdanning og formidling har rundt 140 ansatte og er i dag delt inn i fem seksjoner; seksjon for internasjonalt samarbeid, seksjon for forskning og utdanningskvalitet, seksjon for kommunikasjon, seksjon for studieadministrasjon og seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt selvstendige og omfattende arbeidsoppgaver med spesielt ansvar knyttet til internasjonal studentmobilitet samt avtaleforvaltning med særskilt oppfølgingsansvar mot instituttene ved HSL-fakultetet.

Ansvarsoppgaver vil blant annet være følgende:

 • Som del av Faggruppe for utreisende studentutveksling, vil hoveddelen av arbeidet rettes mot organisering og koordinering av fakultetets rutiner knyttet til utreisende studentmobilitet.
 • Tilrettelegging for innreisende utvekslingsstudenter i samarbeid med institutter og opptaksteamet ved Seksjon for internasjonalt samarbeid.
 • Kontakt med og veiledning av instituttadministrasjon og fagmiljø.
 • Kvalitetssikring og utforming av UiTs fagspesifikke utvekslingsavtaler i tett samarbeid med fakultetet og kolleger med avtaleansvar i SIS.
 • Kontakt med partnerinstitusjoner
 • Generell saksbehandling/utredning knyttet til øvrige internasjonaliseringsspørsmål

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå.
 • Det kreves meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Det ønskes erfaring fra studieadministrativ saksbehandling og internasjonalt mobilitetsarbeid.

Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide selvstendig, har gode samarbeidsevner og serviceinnstilling samt evne til fleksibilitet.

Vi søker en person som er analytisk og utviklingsrettet, men også systematisk og nøyaktig. Dette innebærer at personen er god til å lytte, identifisere utfordringer og finne gode løsninger.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et hyggelig og internasjonalt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig utvikling.
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS