LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Økonomirådgiver innen eksternfinansiert aktivitet

Søknadsfrist: 15.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet/ Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet og i Prosjektkontoret ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er det ledig to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig ansettelse.

Stillingene har arbeidssted ved UiT sine campus, og den som ansettes kan jobbe fra Alta, Harstad, Narvik eller Tromsø. Prosjektkontoret er en faggruppe på 13 personer som arbeider tett sammen med de vitenskapelig ansatte og institutt- og fakultetsledelsen.

Prosjektkontoret har ansvaret for den administrative støtten til eksternfinansiert forskningsaktivitet ved fakultetet, som utgjør flere hundre forskjellige prosjekter og rundt 220 millioner kroner i eksterne midler årlig. Fakultetet har en målsetning om økt ekstern finansiering og prosjektkontoret er et viktig ledd i å nå dette målet.

Vil du jobbe for helseforskning, er lærevillig, serviceinnstilt og løsningsorientert? Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon!

Vi som allerede er her ønsker deg velkommen til et veldig godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil innebære oppgaver innenfor økonomi og omfatter søknadsstøtte, budsjettering, prosjektoppstart, revidering og rapportering til finansieringskilder. Prosjektkontoret gir også råd til de vitenskapelige ansatte samt lederstøtte i spørsmål innenfor forskningsadministrasjon. Andre oppgaver må også påberegnes.I det daglige arbeidet følger vi reglement og retningslinjer for økonomistyring i staten og finansieringskildenes regler. I tillegg har helseforskningsloven og personopplysningsloven stor innflytelse på prosjektoppfølgingen ved Det helsevitenskapelige fakultetet.

Du vil få ansvar for egen prosjektportefølje og institutter. Du vil samarbeide med instituttleder, kontorsjef og prosjektledere. Du vil også ha tett kontakt med Seksjon for organisasjon og økonomi ved fakultetet.

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell partner i samarbeid med de vitenskapelig ansatte og det tilrettelegges for, og forventes, personlig utvikling og kompetanseheving. Du vil i stor grad også kunne påvirke din egen arbeidshverdag og utvikling.Nyutdannede oppfordres til å søke.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Faggruppeleder for Prosjektkontoret Stian Røberg, [email protected], 77 64 56 88 eller
 • Nestleder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jannicke Persen, [email protected], 77 62 31 81

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse

 • Høyere utdanning innen økonomiske fag, fortrinnsvis mastergrad
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse

 • Erfaring med prosjektregnskap, prosjektkoordinering og rapportering
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet og/eller EU Erfaring med budsjett og økonomi
 • Gode kunnskaper innen relevante IKT-systemer (UBW, avansert Excel, Exellerator etc.)

Personlige egenskaper vi søker

 • Gode analytiske evner
 • Motivasjon for gjennomføring
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig, samt være god i samarbeidssituasjoner
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og kommuniserer godt

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS