LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forskningsrådgiver eksternfinansiering - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 27.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Vil du jobbe for medisinsk og helsevitenskaplig forskning og har god erfaring med søknader og ekstern finansiering? Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon på Det helsevitenskapelige fakultet!

Vi som allerede er her ønsker deg velkommen til et spennende og godt arbeidsmiljø.Prosjektkontoret ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF), skal styrke sine tjenester rettet mot eksternfinansiering med en fast stilling som seniorrådgiver innenfor søknadsstøtte.

Arbeidssted er Tromsø og stillingen har snarlig tiltredelse.

Prosjektkontoret består av en faggruppe på 13 medarbeidere som arbeider tett sammen med de vitenskapelig ansatte, institutt- og fakultetsledelsen, og har ansvar for den administrative støtten til eksternfinansiert aktivitet. I dette inngår rundt 200 søknader årlig til Forskningsrådet, EU eller andre finansieringskilde og forvaltning av nærmere fire hundre prosjekter. Fakultetet har en målsetning om økt ekstern finansiering og denne stillingen er et viktig ledd i å nå dette målet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet inkluderer å informere om muligheter, søknadsutvikling og veiledning, se til at søknader svarer strategisk på utlysninger, samt rådgiving om søknadstekst.

Arbeidets art gjør at du i stor grad vil kunne påvirke din egen arbeidshverdag. Andre oppgaver må også påberegnes.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med

 • faggruppeleder for Prosjektkontoret Stian Røberg, [email protected], 77 64 56 88, eller
 • leder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling Ståle Liljedal, [email protected], 77646752

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse

 • Høyere utdanning (minimum master, fortrinnsvis ph.d.)
 • Erfaring med søknadsutvikling til Forskningsrådet og andre konkurransearenaer

Fordel for ansettelse

 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Evaluering av prosjektsøknader
 • Erfaring med finansiering fra Forskningsrådet og/eller EU
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper vi søker

 • Høy gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig, samt være god i samarbeidssituasjoner
 • Gode analytiske evner
 • Proaktiv, lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og kommuniserer godt

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS