Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Administrativ prosjektkoordinator tilknyttet prosjekt CHOCO ved Institutt for kjemi

Søknadsfrist: 20.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Institutt for kjemi er det ledig fast stilling som administrativ prosjektkoordinator.

Stillingen er tilknyttet to store eksternt finansierte prosjekter, som begge ledes av CHOCO gruppen (site.uit.no/choco) ved Institutt for kjemi. Prosjektene har finansiering for en periode på 3 år.

Rollen som koordinator vil innebære varierte arbeidsoppgaver som det kreves at man løser selvstendig. Arbeidsoppgavene innebærer tett kontakt med vitenskapelig ledelse av prosjektene og instituttet, samt administrasjon ved institutt og fakultet.

Stillingen er organiseret under Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, men rapporterer og forholder seg i det daglige til prosjektleder.

Les mer Institutt for kjemi.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Arbeidsoppgaver

Som administrativ koordinator vil hovedarbeidsoppgavene være:

 • prosjektkoordinering og lederstøtte
 • oppfølging av progresjon i prosjekter
 • budsjettering, innkjøp, regnskap og rapportering i prosjekter og søknader 
 • kommunikasjon mellom samarbeidspartnere internt og eksternt
 • administrativ støtte av prosjektmedlemmer i forbindelse med ansettelser, reiser og forskningsopphold
 • planlegge og arrangere reiser, møter og seminarer
 • reisevirksomhet i forbindelse med møter
 • ansvar for prosjektets nettsider, inkludert opprettelse av nye sider, vedlikehold og publisering av nyheter fra forskningsprosjektene
 • rapportering til finansieringsorganer og støtte ved utarbeidelse av framdriftsrapporter, årsrapporter, datahåndteringsplaner, og lignende
 • andre forskningsadministrative oppgaver

Rollen som administrativ koordinator vil innebære varierte arbeidsoppgaver som det kreves at man i stor grad løser selvstendig. Arbeidsoppgavene innebærer tett kontakt med vitenskapelig ledelse av prosjektene og instituttet, samt administrasjon ved institutt og fakultet.

Prosjektkoordinator må regne med å utføre andre administrative oppgaver etter behov. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes i forbindelse med videreutvikling av organisasjonen for øvrig.

Kompetansekrav for ansettelse

For å bli ansatt i denne stillingen må du ha:

 • høyere utdanning på minimum masternivå, gjerne innen økonomi, administrasjon eller relevant fagområde stillingen hører under (kjemi). relevant erfaring, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren eller statlig virksomhet
 • erfaring med administrasjon av budsjetter, for eksempel som del av forskningsprosjekter eller lignende
 • evne og interesse for bruk av digitale verktøy og systemer

Du må kunne kommunisere godt muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk.

Det vil vurderes fordelaktig om du har:

 • erfaring med eksternt finansierte forskningsprosjekter, spesielt gjennom EU, samt kjennskap til fagområdet
 • kjennskap til fagområdet (kjemi) og erfaring med forskningsformidling
 • erfaring med nettbasert kommunikasjon/formidling og erfaring med utforming og vedlikehold av nettsider

Vi legger vekt på personlig egnethet og det er en forutsetning at du kan arbeide både selvstendig og i team. Du må være strukturert og løsningsorientering, og ha gode samarbeidsevner. Vi ønsker oss deg som er sørvisinnstilt og har evne til å bygge relasjoner både internt og eksternt.

Vi kan tilby

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen