LEDIG STILLING VED SINTEF

Avdelingskoordinator i avdeling for Bærekraftig energiteknologi

Søknadsfrist: 02.10.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Industri er et oppdragsinstitutt som levererforskningsbaserte løsninger og tjenester som skaper verdi for kunder nasjonaltog internasjonalt. Med vår flerfaglige kunnskapsbase og avanserte laboratoriersom fundament, utvikler vi − i tett samarbeid med våre kunder ogsamarbeidspartnere − teknologi og tverrfaglige løsninger innen et bredt spekterav markeds- og fagområder.

SINTEF utvikler teknologi for et bedre samfunn og skaper samfunns-nytte og konkurransekraft hos kunder over hele verden. FNs bærekraftmål er førende for vårt arbeid og vi er flere år på rad kåret til en av Norges mest attraktive arbeidsgivere.

Forskningsgruppene Elektrokjemisk Energikonvertering og Systemløsninger (EES) og Industriell Økonomi og Optimering (IØO) er ledende og anerkjente fagmiljøer innen bærekraftige energiteknologier. Vi gjennomfører prosjekter fra grunnleggende forskning, via teknologiutvikling til store demonstrasjonsprosjekter og har et bredt samarbeid med industri, næringsliv og akademia, nasjonalt og internasjonalt.

Har du lyst til å jobbe med koordinering og oppfølging av forskningsprosjekter? Vi søker en avdelingskoordinator (AK) som skal bidra med administrativ og økonomisk støtte for prosjektledere og øvrig ledelse.

Stillingen vil gi deg mulighet til å arbeide i et miljø med engasjerte og dyktige forskere hvor du får følge forskningsprosjekter fra idé til prosjektavslutning.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet være:

 • Støtte prosjektleder og prosjekteier med prosjektøkonomi og rapportering

 • Bistå prosjektledere og prosesseier med at krav i styringssystemet blir oppfylt

 • Delta proaktivt i utvikling og implementering av interne rutiner og systemer

 • Dokumenthåndtering og arkivering

 • Bistå i gjennomføring av kundeundersøkelser og interne revisjoner

 • Registrering av publikasjoner og aktive bidrag til ekstern kommunikasjon av gruppenes kompetanse og resultater gjennom elektroniske kanalaler

 • Lederstøtte bla. ukentlig og månedlig statusrapportering på gruppenivå, oppfølging av timeføring, intern/ekstern fakturering og andre interne rutiner

 • Organisering av møter/seminarer og mottak av besøkende

 • Mottak og tilrettelegging for nyansatte, jubileer og markeringer, generelt administrativt støtte, samt andre forefallende oppgaver i det daglige

Vi søker etter deg som:

 • Har minimum bachelor innen administrative/økonomiske fag

 • Har erfaring fra lignende arbeid

 • Er initiativrik og løsningsorientert

 • Er systematisk, ryddig og følger prosedyrer og retningslinjer

 • Kommuniserer tydelig og direkte

 • Er selvstendig, men evner å samarbeide på tvers av organisasjonen

 • Kjenner seg igjen i SINTEF sine verdier: ærlighet, raushet, mot og samhold

 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Erfaring fra oppfølging av EU-prosjekter eller tilsvarende er en fordel

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

 • Inkluderende og trivelig arbeidsplass med gode kolleger, faglig og sosialt

 • En variert arbeidshverdag

 • Fleksibel arbeidstid, lønn basert på kvalifikasjoner, bedriftsbarnehage og gode pensjons- og forsikringsordninger

Oppstart: Så snart som mulig.

Arbeidssted: Ved avdeling for Bærekraftig Energiteknologi i SINTEF Industri, Trondheim.

For ytterligere informasjon, kontakt forskningsleder Kyrre Sundseth, [email protected] ,tlf. 901 22 501 eller forskningsleder Frode Rømo, [email protected] , tlf. 982 91 149.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS