Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Rådgiver / seniorrådgiver - system- / integrasjonsutvikling

Søknadsfrist: 20.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved seksjon for digital organisasjonsutvikling er det ledig fast stilling Rådgiver / seniorrådgiver - system- /integrasjonsutvikling

Om stillingen

Ved Seksjon for digital organisasjonsutvikling er det ledig, nyopprettet fast (1-2) 100 % stilling(er) som system-/integrasjonsutvikler. Stillingen er knyttet til Seksjon for digital organisasjonsutvikling (SDO), og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er campus Vestfold (andre campus kan vurderes).

Seksjon for digital organisasjonsutvikling er en enhet som har hele USN som sitt virkeområde. Vi jobber med å finne institusjonelle, smartere og mer effektive måter å løse arbeidsprosesser på og sørge for kvalitet ved hjelp av de muligheter som dagens teknologi gir. Oppgavene strekker seg fra små til store prosjekter.

De fleste av våre sluttbrukertjenester leveres av eksterne leverandører. I den sammenheng må USN sikre at systemene spiller godt sammen og at dataflyten er optimalisert ifht. behovet i arbeidsprosessene. Dette løses via kartlegging og spesifisering av integrasjoner. I mange sammenhenger realiseres dette via egenutvikling av integrasjoner og tilgjengeliggjøring av data.

SDO arbeider tett med de ulike enhetene ved USN og skisserer både problemstillinger og løsninger i samarbeid med disse. Løsningene blir enten utviklet selv eller i tett samarbeid med eksterne leverandører (etter tekniske beskrivelser). Vi utvikler og drifter våre integrasjonsløsninger i ulike rammeverk for datautveksling mellom systemer. I flere sammenhenger skreddersys datagrunnlag for presentasjon. SDO benytter smidig utvikling som arbeidsmetodikk.

Er du allsidig og nysgjerrig på teknologi og teknologianvendelse i store og komplekse organisasjoner og liker å jobbe systematisk med utvikling i en helhetlig sammenheng har vi jobben til deg!

Vi søker deg som vil være med å foreta vurderinger, gjennomføre konsekvensanalyser, fremme løsningsforslag og trekke konklusjoner. Du har erfaring med innovativt utredningsarbeid og er vant til å jobbe i et miljø hvor det stilles høye krav til selvstendighet og problemløsningsevne.

Du liker å kommunisere med andre og sette deg systematisk inn i deres utfordringer, for så å foreslå løsninger med utgangspunkt i skjæringspunktet mellom arbeidsprosesser og teknologi.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Utrednings-/utviklingsoppgaver med stor grad av selvstendighet, herunder:
  • Identifikasjon av repetitive og ineffektive manuelle arbeidsoperasjoner
  • Vurdering og utredning av øvrige virksomhetsområder som har potensiale for digitalisering i samarbeid med prosesseiere
  • Konseptutvikling, med «proof of concepts»
  • Utvikling av integrasjoner
  • Løsninger klargjort for produksjon og overlevering til drift
  • Videreutvikle digitale løsninger
 • Bistå med vurderinger, utredninger og forslag til endringer som vil følge av teknologisk utvikling og ny teknologi. Implementasjon strekker seg fra det tradisjonelle tekniske perspektivet til også å innebefatte prosess- og organisasjonsjusteringer
 • Prosjektledelse og/eller prosjektdeltakelse
 • Koordinerende oppgaver av kompleks karakter og/eller oppgaver som berører flere fagfelt og som forutsetter høy grad av samhandling

Kvalifikasjoner

 • For stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå innen fagområde data/informatikk/informasjonsvitenskap. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • For ansettelse i koden seniorrådgiver kreves utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende masternivå innen fagområde data/informatikk/informasjonsvitenskap. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene tillagt stillingen kan vurderes å erstatte utdanningskravet.
 • Dokumenterte utviklingsferdigheter, med sertifiseringer eller tilsvarende.
 • Du har vært med i større utviklingsprosjekter og hatt vesentlige utviklingsbidrag i disse. Gjerne prosjekter som har involvert store deler av en organisasjon.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Kjennskap til tjenester som brukes i universitets- og høgskolesektoren er en fordel, for eksempel Felles Studentsystem, Public 360, SAP, Canvas, Unit Business World og Alma.

Det vil bli lagt vekt på

 • God sektorforståelse, høy arbeidskapasitet, strukturert, målrettet og fokus på å levere verdi og resultater.
 • Programmeringserfaring og god erfaring i konvensjonelle utviklingsmiljøer.
 • Ønske om nye utfordringer og lyst til å sette tydelige spor.
 • Erfaringer og referanser til tidligere utviklingsprosjekter.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Har glede av å jobbe i team, men trives også med selvstendig arbeid.
 • Ansvarsfullhet og nysgjerrighet.
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Godt sosialt miljø.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

For stillingskode rådgiver innplasseres denne innenfor lønnsspenn NOK 488 000 – 605 500 (ltr. 55-67).

For stillingskode seniorrådgiver innplasseres denne innenfor lønnsspenn NOK 532 300 – 704 900 (ltr. 60-75).Lønnsplassering etter kompetanse og erfaring. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Henning Tollefsen, 31 00 85 93 / 900 77 213

For spørsmål om søknadsprosessen:

Velkommen til campus Vestfold

Campus Vestfold ligger i flotte omgivelser på Bakkenteigen mellom Horten og Tønsberg med korte avstander til alt! Bussholdeplassen har du rett utenfor campus, togstasjon på Skoppum og kort vei til E18 og til Horten Havn med Bastøferjene som bringer deg til Moss.

Campus har også en stor kultursal, treningssenter med idrettshall og svømmebasseng og sandvolleybaner. Her ligger også Forskningsparken hvor du har tilgang til laboratorier og simulatorpark i verdensklasse.

I Vestfold kan du oppleve det beste av by- og kulturliv, pluss magisk natur.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS