LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver tilknyttet stab ved Institutt for medisinsk biologi

Søknadsfrist: 02.10.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi

Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i instituttets stab. Hos oss vil du være en viktig støttespiller for instituttleder og kontorsjef. Stillingen innbyr til interessante og utviklende oppgaver innen fagutvikling, administrasjon og ledelse. Kontorsjef er nærmeste leder.

IMB ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen blant annet autofagi, ulike kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunforsvar og antibiotikaresistens. Instituttet er også involvert i marin bioprospektering og utvikling av nye legemidler. Ved instituttet arbeider til sammen om lag 190 ansatte, hvorav ca. 40 teknisk/administrative stillinger.

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i instituttets administrative stab, og du vil primært utføre lederstøtte for kontorsjef og instituttleder.

Arbeidsoppgavene er lederstøtte knyttet til instituttets daglig drift, oppgaver og saksbehandling innen personal- og økonomiforvaltning, HMS, koordinering av instituttets aktivitet opp mot øvrige administrative fellestjenester, samt administrativ støtte for instituttets forskningsgrupper og fagenheter.

Innholdet i stillingen vil over tid kunne endres som følge av endrende behov.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Eva Sjøttem:

eller førsteamanuensis Anne Merethe Hanssen:

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Du må kunne arbeide selvstendig og strukturert, og samtidig ha evne til samarbeid. Av hensyn til utviklings- og koordineringsfunksjonen som ligger i stillingen stilles det krav til at du er initiativrik og oppsøkende. Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.

Det kreves utdanning på masternivå innen relevante fagområder, gjerne innen økonomi, administrasjon og ledelse. Søkere med bachelorgrad som har lang og relevant praksis kan også vurderes.

Videre vil det bli lagt vekt på saksbehandlererfaring og administrativ erfaring innen økonomi og administrasjon. Det er også en fordel at du har erfaring med ulike administrative dataverktøy.

I vurderingen vil vi vektlegge at du er motivert og personlige egnet for stillingen.

Vi ser etter deg som har:

  • Gode samarbeidsevner
  • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
  • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt og sosialt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode muligheter for faglig utvikling.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønnen trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS