Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Forskningsadministrativ rådgiver / seniorrådgiver - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 09.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomiSeksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Ved Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, Seksjon for forskning utdanning og formidling er det ledig en 100% fast stilling som forskningsadministrativ rådigiver/seniorrådgiver.

Arbeidssted er UiT, Campus Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil inngå i fakultetets team som arbeider med ekstern finansiering. Den ansatte vil få et særlig ansvar for å videreutvikle samarbeidet med næringslivet, noe som fakultetet ønsker å styrke. Den ansatte vil bli delaktig i arbeid med å utvikle kompetanse for samarbeid med næringsaktører. UiT ønsker å utvikle og forbedre sine tjenester knyttet til innovasjon og nyskaping. Arbeidet omfatter blant annet søknadsstøtte, herunder vurdering av prosjektklassifisering, immaterielle rettigheter og budsjettering av oppdragsprosjekter.

Andre aktiviteter knyttet til administrativ støtte i forskningsprosjekter vil også være aktuelle slik som rådgivning, kvalitetssikring og administrasjon av FoU-kontrakter og samarbeidsavtaler knyttet til forskningsprosjekter.

I tillegg består arbeidet blant annet i registrering av informasjon knyttet til prosjektoppretting og oppfølging av digitale kontraktsarkiv hos finansieringskilden. Den ansatte vil ta del i annen aktivitet innenfor seksjonens ansvarsområder, inkludert phd-forvaltning. Dette kan omfatte både drifts- og utviklingsarbeid samt lederstøtte. For rette vedkommende vil det være gode muligheter for personlig utvikling. I tråd med utviklingen må endringer i arbeidsoppgaver påregnes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som er selvstendig, strukturert og systematisk administrator som motiveres av å yte god sørvis til våre forskere og fagmiljø. Det er ønskelig med erfaring fra vurdering, kvalitetssikting og håndtering av FoU-avtaler. Det er også ønskelig at søkere har erfaring eller kunnskap om administrasjon av prosjekter fra NFR, EU og andre finansieringskilder. Erfaring fra industrisamarbeid vil telle positivt. Kompetanse og interesse for å jobbe med felter på øvrige forskningsadministrative områder vil være fordelaktig.

For stillingen kreves følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis mastergrad
 • Relevant erfaring. Gjerne fra vurdering og kvalitetssikring av FoU-avtaler, søknadsprosesser og administrasjon av prosjekter til Norges Forskningsråd, EU og andre finansieringskilder.
 • Gode samarbeidsevner
 • Godt humør og høy endringskapasitet er ingen ulempe

Det forutsettes gode norsk- og engelskkunnskaper (både muntlig og skriftlig). Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 og stilling som seniorrådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1364. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS