LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Seniorrådgiver / rådgiver - inkludering, mangfold og likestilling

Søknadsfrist: 30.05.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.

Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN sine ansatte utdanner arbeidstakerne Norge søker.

USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Notodden, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger. 

Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Vil du jobbe med inkludering, mangfold og likestilling ved et universitet i utvikling?

Om stillingen

Personal- og organisasjonsavdelingen har behov for å rekruttere en seniorrådgiver/rådgiver til fast 100 % stilling med ansvar for inkludering, mangfold og likestilling.

Vi søker deg som er motivert og som har engasjement for å arbeide med mangfold, inkludering og likestilling i en kompleks virksomhet. Du må trives i en travel hverdag med varierte arbeidsoppgaver. Sammen med engasjerte kollegaer blir du en del av et fagmiljø med ambisjoner om å utvikle våre ansvarsområder og tjenestetilbud videre.

Mangfold, inkludering og likestilling er viktig for Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Vårt mål er jobbe for mangfold, inkludering og et likestillingsarbeid som gir verdi.

I denne stillingen får du bidra i arbeidet med utvikling og oppfølging av USNs politikk og strategi innen mangfold, inkludering og likestilling. Du får ansvar for å følge opp tiltak som er nedfelt i strategi og handlingsplaner.

USN som statlig virksomhet ønsker å ta et samfunnsansvar ved å tilby mennesker som står utenfor arbeidslivet en mulighet til å få opplæring, kompetanse, erfaring og oppdaterte referanser ved å tilby ulike arbeidspraksisløp. I denne stillingen vil du ha ansvaret for å koordinere og videreutvikle arbeidspraksisordningene ved universitetet.

Stillingen er knyttet til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning, og nærmeste leder er seksjonssjef. Du vil ha ditt hovedarbeidssted ved campus Porsgrunn. Stillingen vil kreve reising på tvers av våre campus. 

Seksjon for rekruttering- og personalforvaltning er en av tre seksjoner i Personal- og organisasjonsavdelingen. Seksjonen har 18 ansatte og to lærlinger fordelt på fire campus. Seksjon for rekruttering og personalforvaltning er en del av universitetets administrative fellestjenester, og har ansvaret for rekruttering og onboarding, mangfold- og inkludering, koordinering av lærlingordningen ved USN, mobilitet og internasjonal rekruttering, sykefraværsoppfølging, pensjon, personaloppfølging og forvaltningsoppgaver.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Utredningsarbeid knyttet til fagområdet mangfold, likestilling og inkludering ved USN. Lede og delta i prosjekter og prosessarbeid knyttet til fagområdet.
 • Utvikling av systemer, rutiner og opplæringsinnhold for mangfold, likestilling - og inkluderingsarbeid.
 • Informasjonsarbeid og samhandling internt og eksternt, knyttet til mangfold, likestilling og inkludering.
 • Videreutvikling av innhold på USN sine nettsider innen områdene.
 • Å ivareta sekretærfunksjonen i likestilling og – inkluderingsutvalget ved USN.
 • Koordinering og videreutvikling av arbeidspraksisordningene ved USN.
 • Administrative oppgaver i forbindelse med arbeidspraksisavtaler.
 • Oppfølging av arbeidspraksiskandidater, ledere ved USN og samarbeidspartnere.
 • Deltakelse i møter og fora som angår mangfold, inkludering og likestilling.
 • Andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsfelt kan bli aktuelt.

 Kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad fra universitet eller høyskole gjerne innenfor pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag.
 • Dokumentert kunnskap om og erfaring fra arbeid med likestilling, mangfold og inkludering.
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk innenfor stillingens ansvarsområde.
 • Erfaring fra stillinger med koordineringsansvar og prosjektledelse.
 • Kunnskap om NAV-systemets tiltaksordninger.
 • Veiledererfaring.
 • Erfaring med utviklingsarbeid og formidling i en stor og kompleks organisasjon.
 • Erfaring med å jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 • Relevant saksbehandlingserfaring.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 • Kjennskap til UH-sektoren vil være en fordel.

Vi ser etter deg som er/har

 • Tillitvekkende og god på å etablere relasjoner og nettverk.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å prioritere i perioder med høyt arbeidspress.
 • Fleksibel og har fokus på å gi god støtte og finne løsninger.
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper.
 • Evne til å arbeide strukturert og etablere gode systemer for arbeidet.
 • En god arbeidskollega og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Omstillingsdyktig.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med bred kontaktflate og spennende arbeidsoppgaver. 
 • Muligheter for interne kurs og kompetanseutvikling.
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • Mulighet for hjemmekontor etter avtale med leder.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Seniorrådgiver (SKO 1364): NOK 604 900 – 845 900 per år eller rådgiver (SKO 1434): NOK 557 100 – 692 400 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Britt G. Wien, mobil: 454 79 710, epost: britt.g.wien@usn.no

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: simen.strommen@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS