LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - studentrekruttering (Det helsevitenskaplige fakultet)

Søknadsfrist: 14.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på  uit.no/helsefak

Om stillingen

Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet ønsker seg ny rådgiver som skal jobbe med studentrekruttering.

Vi søker etter en initiativrik og serviceinnstilt person som trives med å ha flere baller i lufta samtidig!

 Stillingen er lagt til fakultetsadministrasjonen, som holder til i MH2-bygget i Breivika i Tromsø.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Personen vi søker etter, skal særlig jobbe med å planlegge og gjennomføre aktiviteter for å få flere gutter til å velge helsefaglige studieretninger. Personen vil også få arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av skolebesøk. Også andre oppgaver innen studentrekruttering må regnes med. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde kan endres etter fakultetets behov.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå. For søkere med lang og relevant erfaring, kan det godtas høyere utdanning på bachelornivå. 
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper 

Fordel for ansettelse:

 • God kjennskap til universitetssystemet generelt og studentrekruttering spesielt
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Erfaring med innholdsproduksjon

 Personlige egenskaper vi søker: 

 • Initiativrik
 • Utviklingsorientert og kvalitetsbevisst 
 • Evne til å jobbe strukturert, både selvstendig og i team 
 • Serviceinnstilt og god i samarbeidssituasjoner 

 I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge din motivasjon og personlig egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en stor og livlig seksjon med godt arbeidsmiljø 
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere
 • Stor organisasjon med mange spennende muligheter
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid, samt god balanse mellom jobb og fritid
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens Pensjonskasse
 • Moderne fasiliteter i et flott bygg på Campus Tromsø
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden, treningslokaler på campus, bedriftsidrettslag, fortrinn til barnehageplasser og mulighet for delvis hjemmekontor

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 eller 1364 avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

For stillinger med arbeidssted i Finnmark: Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Du kan få slettet 20 prosent av lånet ditt, maksimalt 30 000 kroner hvert år, hvis du bor og arbeider i regionen Finnmark.

Midlertidige: Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Jannicke Persen (Nestleder), 456 77 474, jannicke.persen@uit.no
Powered by Labrador CMS