Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Postdoktor innen infeksjonsbiologi og virologi

Søknadsfrist: 27.09.2020

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Er du på utkikk etter en postdoktorstilling innen infeksjonsbiologi og virologi?

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Veterinærinstituttet utlyser to postdoktorstillinger og er på jakt etter deg som er faglig ambisiøs, nysgjerrig og har en interesse for dette spennende og viktige fagfeltet.

Generelt om stillingene

Begge stillingene er plassert i seksjon for immunologi og virologi, som ligger i avdeling for analyser og diagnostikk. Arbeidssted for stillingen er Campus Ås. Stillingene er finansiert med midler fra Norsk forskningsråd. Planlagt oppstart er januar 2021.

Postdoktorene vil undersøke samspillet mellom virus og vertsceller ved infeksjon, med infeksiøs lakseanemi som modellsystem. Denne virussykdommen ble først beskrevet i Norge på 1980-tallet og har stor økonomisk betydning for norsk oppdrettsnæring. Infeksiøs lakseanemivirus tilhører samme virusfamilie som influensa og har også fellestrekk med andre virus som fører til alvorlig sykdom hos dyr og mennesker.

Veterinærinstituttet har hatt en sentral rolle i oppdagelsen og karakteriseringen av infeksiøs lakseanemivirus, er internasjonalt (OIE) referanselaboratorium for viruset og har et bredt nettverk av norske og internasjonale samarbeidspartnere innen forskningsfeltet. Virologi generelt og infeksiøs lakseanemi spesielt er et satsningsområde for Veterinærinstituttet, og vi ser for oss et økende behov for forskere til vårt tverrfaglige team.

Stillingene tilbyr en spennende mulighet til å drive grunnforskning på internasjonalt nivå, som samtidig er tett knyttet til problemstillinger med stor betydning for forvaltningen og det private næringsliv.

Begge stillingene krever

• Godkjent Ph.d. grad eller tilsvarende utdanning innen et relevant fagfelt (virologi, immunologi, infeksjonsbiologi, vaskulærbiologi, m.m.). Søkeren må selv fremskaffe dokumentasjon på at graden er godkjent gjennom NOKUT, dersom det kan være tvil om dette. Søkere som har levert, men ikke fått vurdert avhandlingen sin innen søknadsfristen går ut, vurderes under forutsetning av at graden er godkjent før tilsetningen kan skje.

• Erfaring med laboratoriearbeid innen et eller flere av områdene beskrevet nedenfor

• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Postdoktorene vil samarbeide tett med hverandre, i tillegg til prosjektleder og andre forskere ved Veterinærinstituttet. Det legges vekt på at søkernes erfaringer og kunnskapsgrunnlag utfyller hverandre.

Det er ønskelig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Tidligere vitenskapelig produksjon vektlegges.

Det er en fordel, men ikke et krav, å ha gjennomført forsøksdyrkurs som tilfredsstiller norsk regelverk.

Stilling 1

En 2 ½-årig stilling tilknyttes FRIPRO prosjektet «Endothelial programs that activate or blunt antiviral responses». Målet for prosjektet er å forstå hvordan evnen til å infisere cellene på innsiden av blodårer (endotel) påvirker sykdomsutviklingen ved virusinfeksjon. Prosjektet vil bruke RNA sekvensering på enkeltcellenivå til å forstå hvordan cellene i laksens hodenyre reagerer på virusinfeksjon. Den som tilsettes vil være interessert i hvordan forskjellige celletyper virker sammen for å forsvare kroppen mot infeksjon, og hvordan virus kan forstyrre cellenes normalfunksjon og skape sykdom. Søkere med grunnutdanning innen veterinærmedisin er spesielt aktuelle, men stillingen kan også passe godt for en søker med bakgrunn fra en annen biovitenskapelig eller medisinsk fagretning.

Det er ønskelig med omfattende laboratorieerfaring innen minst et av de følgende områdene

• molekylærbiologiske metoder, analyse av RNA-sekvenseringsdata, kjennskap til R

• vevshåndtering, kulebasert og/eller gradientbasert separasjon av cellepopulasjoner, kultur av primærceller

• histologisk evaluering av vev, immunfarging, in situ hybridisering

Stilling 2

En 2-årig stilling tilknyttes prosjektet «The interaction between infectious salmon anaemia virus and Atlantic salmon red blood cells and its relation to infectious salmon anaemia pathogenesis». Den som tilsettes vil kartlegge hvordan et panel av norske og utenlandske virusisolater interagerer med forskjellige typer lakseceller og undersøke om dette samspillet har sammenheng med virusisolatenes evne til å forårsake sykdom. Søkere med grunnutdanning innen et bredt spekter av biovitenskapelige eller medisinske fagretninger kan være aktuelle for stillingen, men det vil være viktig å ha omfattende erfaring med og glede av klassisk laboratoriearbeid, i tillegg til å være interessert i virologi.

Det er ønskelig med omfattende laboratorieerfaring innen minst et av de følgende områdene

• bindings og fusjonsassay, antistoffbaserte metoder (ELISA, western blot, osv.)

• produksjon og opprensing av virus og/eller proteiner, cellekultur

• etablering og validering av nye metoder

Personlige egenskaper

• du er faglig nysgjerrig og sterkt motivert for å drive forskning av høy kvalitet

• du er initiativrik og løsningsorientert

• du er samarbeidende og god til å gjennomføre

• du arbeider systematisk, nøyaktig og selvstendig

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.  

Veterinærinstituttet tilbyr

• en interessant stilling med spennende arbeidsoppgaver

• et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold

• en fleksibel og inkluderende arbeidsplass

• gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse. For dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som postdoktor i stillingskode 1352. Vi ønsker å opplyse om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk.

Veterinærinstituttet flytter til nye og moderne lokaler på Campus Ås, med forventet innflytting høsten 2020.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingene, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å motta din søknad.

Vi ønsker at denne inneholder:

• Et kort sammendrag av søkerens forskningsinteresser og motivasjon for stillingen

• Navn og kontaktopplysninger til to referansepersoner, hvor den ene bør være hovedveileder fra doktorgradsutdanningen

• CV med liste over vitenskapelige (og eventuelt andre) publikasjoner

• Vitnemål og karakterutskrifter

• Relevante attester

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte:

  • Prosjektleder og seniorforsker Johanna Hol Fosse på e-post: [email protected] eller på telefon

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 23/20

Søk på stillingen


Kontaktpersoner: