LEDIG STILLING VED UIT VETERINÆRINSTITUTTET

Postdoktor i dyrevelferd

Søknadsfrist: 17.10.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Har du lyst å jobbe med dyrevelferd?

Veterinærinstituttet utlyser en 3-årig stilling som postdoktor i dyrevelferd i et prosjekt om positive velferdsindikatorer hos kalver i melkeproduksjon. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som er faglig ambisiøs og har sterk motivasjon for fagområdet.

Veterinærinstituttet er et statlig forskningsinstitutt innen dyrehelse og -velferd hos landlevende og akvatiske dyr, og trygg mat. En viktig oppgave er å formidle forskningsbasert kunnskap til myndighetene. Stillingen er plassert i seksjon for husdyr, vilt og velferd som ligger i avdeling for husdyrhelse og mattrygghet. Arbeidssted for stillingen er Ås, der Veterinærinstituttets hovedkontor nylig har flyttet inn i nye og moderne bygninger. Du blir en del av forskningsgruppen for dyrevelferd. Seksjonen rommer ellers forskere med ansvar for husdyr- og vilthelse.

Stillingen som postdoktor er direkte knyttet opp til forskningsprosjektet «CalfComfort: Nurturing positive welfare in calves», som er finansiert av Norges forskningsråd. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre kalvers velferd ved å finne fram til gode indikatorer for god helse og tilfredsstilte atferdsmessige behov. I tillegg til Veterinærinstituttet deltar flere norske og utenlandske forskningsinstitusjoner i prosjektet.

Du vil først og fremst arbeide med et kontrollert forsøk, der vi oppdretter kalver på tre ulike måter som varierer i grad av miljøberikelse, fra konvensjonelt oppdrett til at kalven går sammen med mora.

Kvalifikasjonskrav

 • veterinærutdanning eller mastergrad innen husdyrhold/etologi
 • doktorgrad innen dyrevelferd, tilsvarende en norsk PhD. Du kan søke dersom avhandlingen er levert, men bare søkere med godkjent avhandling og disputas kan ansettes
 • erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre kontrollerte forsøk
 • kjennskap til og erfaring med å bruke relevante statistiske metoder og akademisk skriving
 • meget god evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til melkeproduksjon og kalveoppdrett
 • erfaring i å håndtere og stelle storfe, kalver inkludert
 • kunnskap om indikatorer for positive og negative emosjoner, morsatferd og sosial atferd
 • erfaring i å benytte metoder som f.eks. å registrere velferdsindikatorer og atferd, atferdstester, preferansetester, bruk av sensorteknologi, benytte software for atferdsregistreringer, registrering av helse og tilvekst
 • fullført kurs i forsøksdyrlære (FELASA C eller tilsvarende)
 • kan snakke et skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • du evner å arbeide selvstendig
 • du er positiv, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • du er velstrukturert og effektiv

Det er en fordel om du kan starte raskt på nyåret 2022.

Vi tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som postdoktor i stillingskode 1352, lønn avhengig av kvalifikasjoner. Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk. Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte:

 • Seksjonsleder Thea Klem eller prosjektleder Cecilie Mejdell

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4433722434

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Cecilie Marie Mejdell (Prosjektleder), +4791702855, [email protected]
 • Thea Benedicte Blystad Klem (Seksjonsleder), 99609280
Powered by Labrador CMS