LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i by- og regional planlegging

Søknadsfrist: 14.01.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i by- og regional planlegging ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Tema for stillingen er innbyggermakt og miljømessig atferd for bærekraftige og levelige byer.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra EU (EAA - polsk norsk samarbeid/ EEA and Norway Grants).

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Informasjon om forskningsprosjektet:

Postdoktor kandidaten vil forske under EAA og Norge støtteordningen, og samarbeide med polske og norske institusjoner om et anvendt forskningsprosjekt: Greencoin. Konsortiet består av avdelingene for arkitektur og informatikk ved Gdańsk teknologiske universitet, avdelingen for økonomi ved SGH Warszawa School of Economics, Inicjatywa Miasto Association, Institutt for informatikk, innovasjon, digital transformasjon og bærekraft ved Oslo Metropolitan University, Institutt for utdanning ved Maria Grzegorzewska University og Universitetet i Stavanger.

Å oppmuntre til miljømessig atferd kan være en kritisk faktor for å skape bærekraftige, inkluderende og levelige byer. Miljømessig atferds rolle er viktig for å forklare hvorfor, hvordan og i hvilken grad folk foretrekker å gjøre økologiske valg. Prosjektet adresserer den nåværende utfordringen om hvordan man kan fremme miljømessig atferd blant innbyggere i byene. Greencoin foreslår et interaktivt eksperiment for å belønne innbyggerne for miljømessig atferd og parallelt utvikle en markedsmekanisme der innbyggerne kan kjøpe miljøvennlige varer og tjenester ved å bruke belønningspoeng. Dette kan presse samfunn til å være grønne ved å legge til rette for og oppmuntre miljømessig atferd. I dette prosjektet vil belønningssystemet bli kvantifisert til en valuta som kan brukes til å kjøpe miljøprodukter. Prosjektet vil bli tilpasset den østeuropeiske konteksten og vil omfatte ni måneders pilotstudie i en polsk by. Prosjektet vil inkludere en ni måneders studie i en polsk by.

Prosjektet består av arbeidspakker (WP):

 • WP1: Teoretisk rammeverk (Koordinator: SGH Warsaw School of Economics)
 • WP2 - Sosial gjennomførbarhet (Oslo Metropolitan University)
 • WP3 - Kvantifiseringsmodell (Universitetet i Stavanger)
 • WP4 - Teknologisk gjennomførbarhet (Gdańsk University of Technology)
 • WP5 - Pilotstudie (Inicjatywa Miasto Association)
 • WP6 - Analyser, evaluering og oppskalering (Gdańsk University of Technology)

Postdoktor-kandidatens oppgaver skal være en del av WP3 og kan inkludere:

 • å utforske borgermakten og engasjement gjennom forskjellige aktiviteter som kan ha betydning for miljøet i byer
 • å utvikle interaktive konsept som promoterer god miljømessig adferd
 • å definere relevant økologisk atferd og handlinger som er viktige for å gjøre byene mer bærekraftige og levedyktige
 • å utvikle metoder som kan kvantifisere belønningene fra økologiske handlinger utført av byens innbyggere til pengeverdi/poengsystem og deres miljøpåvirkning
 • å utvikle en prototyp for hvordan et slik belønningssystem kan bli brukt for kjøp av miljøprodukter (varer og tjenester) som tilbys av privat sektor og det offentlige
 • å følge opp prosjektfremgangen med polske og norske partnere. Kandidaten kan måtte reise regelmessig til polske byer i løpet av prosjektperioden
 • å publisere forskningsartikler og lage rapportene

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging, dette bør inkludere både teoretisk og metodisk kompetanse. Planen kan inngå som en del av søknadsbrevet.

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor by- og regional planlegging, urban økologisk planlegging, menneskelig geografi, miljøpsykologi, eller annet relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk
 • Publikasjoner og / eller doktoroppgave om temaet vil bli sett på som en fordel.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjonser innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Ansettelse i åremålsstilling som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med informasjon om relevant utdanning og erfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbeskrivelse- og plan (kan inngå som endel av søknadsbrevet)
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad
 • publikasjonsliste
 • inntil 10 publikasjoner
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS