LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Overingeniør i cellebiologi

Søknadsfrist: 07.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Institutt for arktisk og marin biologi

Om stillingen

Ved Institutt for arktisk og marin biologi (AMB), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi lyses det ut en fast stilling som overingeniør i cellebiologi. Stillingen er knyttet til Forskningsgruppen «Mikroorganismer og Planter» og skal støtte både utdannings- og forskningsaktiviteter i gruppen. Forskningsgruppen består av fem professorer, tre førsteamanuenser og en juniorforsker (TFS), samt teknisk og midlertidig vitenskapelig stab.

Arbeidssted vil være Campus Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes i stillingen skal ha ansvar for felles basis lab infrastruktur i Biologibygget og HMS-oppgaver knyttet til dette. Stillingen skal i samarbeid med andre teknikere ha ansvar for praktisk tilrettelegging av undervisning ved AMB. Dette omfatter forberedelse av undervisningsmaterialet, inkludert levende bakterie- eller plantekulturer, og tilrettelegging av utstyr og materiale i forskjellige bygg hvor undervisningen foregår. Emnene som omfattes av ansvaret er bl. a. Innføring i Mikrobiologi, Plantefysiologi og Grønn Bioteknologi. Videre skal stillingen også bidra til forskningsprosjekter i gruppen og utvikling eller optimering av nye og banebrytende metodiske tilnærminger i cellebiologi og molekylær biologi både til undervisning og forskning. Det er ønskelig at vedkommende ivaretar nettsidene til forskningsgruppen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning i Cellebiologi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi eller Plantebiologi på Mastergradsnivå eller høyere. Videre kreves det dokumentert kompetanse i sterilt arbeid og molekylærbiologiske eller cellebiologiske metoder. Det forutsettes at vedkommende har erfaring med kloning, transformering og analyser av iboende eller fremmede proteiner/metabolitter i mikrobielle enkeltceller eller i plantenes vev. Erfaring med RNA- eller DNA-analyser og/eller enzymaktivitetsanalyser vil være en fordel.

Det forventes en proaktiv holdning til å ivareta gruppens forpliktelser i undervisning, lære nye metoder og ta ansvar i laboratoriet. Undervisningserfaring må omfatte bachelorkurs med en høy andel lab undervisning. Undervisningserfaring på Mastergradsnivå vil telle som fordel. Det er spesielt viktig at vedkommende kan undervise i celle- og molekylærbiologiske metoder i mikrobiologi og plantebiologi som er emner gruppen har undervisningsansvar for.

Stillingens arbeidsoppgaver vil være knyttet til ulike prosjekter samt forberedelse av ulike emner og krever dermed gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Personlige egenskaper som selvstendighet, nysgjerrighet for nye metoder og løsninger både i undervisning og forskning og evne til å jobbe i team vil derfor bli særlig vektlagt. Stillingen krever også gode ferdigheter i engelsk, i tillegg til de obligatoriske norskkunnskaper.

Personlig egenethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS