Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Overingeniør i regulerings- og instrumenteringsteknikk - Institutt for data- og elektroteknologi

Søknadsfrist: 14.06.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter overingeniør i regulerings- og instrumenteringsteknikk til laboratoriene ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi.

Den som ansettes skal bidra med god og relevant veiledning i laboratoriet både for studenter og ansatte. Arbeidsoppgavene er meget varierte og inkluderer samarbeid på tvers av avdelinger i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som følger med i fagområdet, som ønsker videreutvikling både for seg selv og vår aktivitet.

Hovedoppgaver

 • veiledning og undervisning av studenter på laboratorier
 • utvikling, drift og vedlikehold av laboratorier og -utstyr. Sentralt utstyr er industriroboter, PLS, pneumatikk og elektriske aktuatorer
 • bistå stipendiater og vitenskapelig ansatte i forskningsarbeid
 • ivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå som inneholder reguleringsteknikk og/eller instrumenteringsteknikk.
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy, herunder Matlab, Simulink, Python, LabVIEW
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel, imøtekommende og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • har praktisk erfaring fra elektrorelaterte problemstillinger
 • er initiativrik, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres forskjellighet og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Vi søker flere kvinner til laboratoriet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1087, kr 532 300 – 584 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, epost [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen