Spennende jobbmulighet i Avdeling ungdom ved NUBU!

Fagdirektør - Avdeling ungdom

Søknadsfrist: 15.04.2020

NUBU

NUBU sin målsetning er å medvirke til at barn og unge med atferdsproblemer og sammensatte vansker og familiene deres får hjelp som er forskningsbasert, relevant og individuelt tilpasset. NUBU har et nasjonalt ansvar for tjenestestøtte gjennom implementering, opplæring, veiledning og kvalitetssikring av tjenestetilbud. NUBU skal produsere og spre kunnskap og kompetanse om forebygging og metoder for behandling. Barnevernet, skoler og andre relevante tjenester er i målgruppen til senteret.


NUBU er organisert i en forskningsavdeling og to utviklingsavdelinger. Avdeling ungdom består av 7 spesialrådgivere ved siden av fagdirektør. Senteret har totalt ca. 45 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS. NUBU finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra Barne- og familiedepartementet, og mottar også tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Tilskuddene forvaltes av direktoratene. Flere av NUBUs forskningsprosjekter mottar tilskudd fra Norges Forskningsråd.


Morselskapet NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. NORCE leverer forskning og innovasjon innenfor helse, samfunn, klima, miljø, energi og teknologi. Målet er å bidra til løsninger på sentrale samfunnsutfordringer og til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Fagdirektør avdeling ungdom har et overordnet ansvar for implementering og fagutvikling knyttet til behandling for utsatt ungdom og deres familier. Ansvarsområdet for stillingen omfatter ledelse av avdelingens arbeid med implementering, kvalitetssikring og utvikling av forskningsbaserte behandlingsmetoder. Avdeling ungdom har et nasjonalt faglig ansvar for det kliniske arbeidet som utøves av behandlingsteamene i metodene avdelingen er involvert i. Dette innebærer omfattende og løpende samarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidet gjøres i samsvar med NUBUs strategi og i et forpliktende samarbeid med forskningsavdelingen, avdeling barn og eksterne samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt. Fagdirektøren inngår i senterets ledergruppe, og deltar i det pågående utviklingsarbeidet for hele senteret. Fagdirektøren rapporterer til administrerende direktør.

Vi søker etter en erfaren psykologspesialist med kunnskap og kompetanse om ungdom med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier, samt erfaring og kompetanse innen implementering av forskningsbaserte behandlingsmetoder.

Arbeidsoppgavene omfatter:

· Ledelse av avdeling ungdom med budsjett og personalansvar.

· Lede implementering og fagutvikling av metodene Multisystemisk terapi (MST /MST-CAN), Funksjonell familie terapi (FFT) og Behandlingshjem (TFCO) i samarbeid med metodeutviklerne.

· Faglig ledelse av konsulenter knyttet til behandlingsmetodene.

· Bidra til videreutvikling av kunnskap og metodikk for målgruppen.

· Synliggjøre NUBUs implementeringskompetanse nasjonalt og internasjonalt.

· Bidra til å styrke samarbeidet mellom avdelingene på NUBU.

· Delta i arbeid med NUBUs omdømme- og kommunikasjonsstrategi.

· Bidra til utadrettet og samarbeidende virksomhet med andre kunnskap- og kompetansesentre.

· Bidra til videreutvikling av administrative systemer og støttefunksjoner.

· Bidra til publisering og annen fagformidling.

Personlige egenskaper:

· Evne til å motivere og engasjere kompetente medarbeidere

· Være en tydelig og fleksibel leder

· Gode samarbeids- og kontaktskapende evner

· God til å formidle og integrere informasjon fra ulike instanser

· Evne til samhandling, kommunikasjon og nettverksbygging med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

· Utviklingsorientert

· Evne til å arbeide målrettet og være fleksibel, effektiv og løsningsorientert

Vi søker deg som:

· Er en erfaren klinisk psykologspesialist med god kunnskap om evidensbaserte behandlingsmetoder for ungdom med atferdsproblemer og sammensatte vansker, og deres familier.

· Har kunnskap om og praktisk erfaring med implementering av behandlingsmetoder.

· Har god kjennskap til organisering og forvaltning av barnevern og psykisk helse

· Har gode relasjonelle ferdigheter og kan samarbeide med både nasjonale og internasjonale aktører.

· Har kompetanse innen utvikling av behandlingsmetodikk.

· Det er ønskelig med ledererfaring.

Vi tilbyr:

· Fast 100% stilling

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

· Moderne lokaler sentralt på Majorstuen

· Lønn etter avtale

Søknad med CV sendes per e-post til [email protected] Søkere bes dokumentere utdanning, yrkeserfaring og relevante publikasjoner.

Kontaktinformasjon:

  • Kristine Amlund Hagen, administrerende direktør, epost: [email protected] eller telefon 934 10 243
  • Bernadette Christensen, fagdirektør avdeling ungdom, epost: [email protected] eller telefon 902 06 105

Søknadsfrist: 15. april, 2020

Nærmere opplysninger om NUBU finnes på www.nubu.no.

Arbeidsgiver: NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Sted: Oslo