Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Lærerstudent (studentansatt)

Søknadsfrist: 23.09.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Statistisk sentralbyrå er for andre gang med som arrangør av Den europeiske statistikkonkurransen, og vi ønsker en lærer- eller lektorstudent med på laget for å gjennomføre konkurransen. Vi ønsker en student med matematikk for ungdomsskolen eller videregående skole i fagkretsen. Du vil være del av et tverrfaglig team med erfarne medarbeidere innen kommunikasjonsrådgivning, grafisk design og annen informasjonsfaglig kompetanse, samt ha kontakt med statistikkfaglige ansatte.

Stillingen er plassert i SSBs kommunikasjonsavdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i arbeidet med å tilpasse de felles europeiske konkurranseoppgavene til norske forhold. Det er oppgaver innen matematikk, statistikk og samfunnsfag.
 • Bidra i markedsføring av konkurransen overfor elever og lærere.
 • Administrative oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av konkurransen.
 • Det kan også være aktuelt å jobbe med SSBs skolesider og undervisningsopplegg for elever i perioder.

Kvalifikasjoner

 • Student i slutten av bachelor- eller begynnelsen av masterstudiet
 • Matematikk og gjerne samfunnsfag i fagkretsen
 • Kjennskap til prinsippene for Fagfornyelsen
 • Skriver godt norsk og engelsk. Arbeidsspråket er norsk

Personlige egenskaper

 • Interesse for praktisk bruk av statistikk
 • Strukturert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Lønnstrinn 27 - 32 (kr. 331 300-350 700)
 • Engasjementet varer fram til 31.12.2020, men med mulighet for forlengelse. Vi vil at du begynner så fort som mulig, men senest 1.10.2020.
 • Du må kunne jobbe 3-4 timer i uken på dagtid, den resterende tiden kan være mer fleksibel.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo.
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Generelt:

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, kan bli bedt om å ta med originaler av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.

Webcruiter-ID: 4280635130

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Kathrine Remers Hanssen (Seksjonssjef), 92648097