Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Administrativ senter-koordinator for SFF INTEGREAT

Søknadsfrist: 21.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultets (MN) ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer innen forskning, utdanning og innovasjon. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle naturvitenskapene og teknologi.

Om stillingen

Ved senteret Integreat - The Norwegian Centre for Knowledge-driven Machine Learning er det ledig én fast stilling som administrativ senter koordinator (SKO1364 Seniorrådgiver) med oppstart 1.9.2023.

INTEGREAT er et senter for fremragende forskning (SFF) finansiert av Norges forskningsråd med en bevilgning på 156 millioner kr, sammen med tilsvarende midler fra de akademiske partnerne Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Tromsø (UiT).

Senteret skal operere fra september 2023 til 2033, skal ansette mer enn 50 ph.d.- og postdoktorstillinger og involvere forskere fra Matematisk institutt og Institutt for informatikk ved det Matematisk naturvitenskapelige fakultet, Avdeling for biostatistikk ved det Medisinske fakultet, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved det Humanistiske fakultet ved UiO, og Institutt for fysikk og teknologi ved Fakultetet for naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitetet, og Norsk Regnesentral (NR). Integreat vil videre samarbeide bredt med forskere og offentlige og private organisasjoner og selskaper. Integreat skal drives som et internasjonalt forskningssenter med ca. 100 forskere involvert. Arnoldo Frigessi leder Integreat til 2026, og Ingrid Glad tar deretter over ledelsen.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil dekke en stor bredde av oppgaver:

 • Ledelse av det administrative arbeidet ved senteret og koordinering av administrativt støttepersonell fra deltagende enheter. Ivareta daglig administrativ drift av senteret.
 • Iverksette beslutninger fattet av senterledelsen og ledergruppen.
 • Bistå ledelsen i rekrutteringsarbeid og personaloppfølging, herunder særlig tilrettelegging for internasjonal rekruttering og mottak av nyansatte.
 • Være kontaktpunkt for deltagerne i senteret og bistå ledelsen i å sørge for at senteret blir en attraktiv og trivelig arbeidsplass.
 • Økonomisk rapportering og budsjettarbeid i samarbeid med fakultetets økonomi-administrasjon.
 • Administrere og koordinere møter, seminarer, og internasjonale forskningsprosjekter.
 • Representere senteret i administrative spørsmål.
 • Fungere som sekretær for senterets leder, ledergruppe, styre og fagråd.
 • Ledelse av kommunikasjonsarbeidet internt og eksternt, i samarbeid med senterets ledergruppe og med fakultetets kommunikasjonsenhet.
 • Rapportering til Norges forskningsråd.

Senterets virksomhet er regulert av en kontrakt mellom UiO, UiT, NR og NFR og en intern UiO-avtale. Arbeidsoppgavene er varierte og krever god organisasjonsforståelse. Stillingen gir rom for selvstendig å forme, lede og løse arbeidsoppgavene. Den administrative koordinatoren har Integreats senterleder som arbeidsleder og som sin nærmeste overordnede. Stillingen kan pålegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav 

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende mastergrad. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • meget gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper og erfaring med digitale verktøy
 • relevant erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • god økonomiforståelse

Vi ser etter søkere som:

 • er selvstendige, initiativrike og løsningsorienterte
 • trives med et høyt tempo
 • i perioder klarer å håndtere et stort spenn av arbeidsoppgaver og kan levere med knappe tidsfrister
 • er nøyaktige, grundige og flinke til å prioritere
 • har evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • er serviceinnstilte og liker å jobbe med mennesker
 • er ansvarsbevisste og har gode samarbeidsevner

Det er en fordel med relevant erfaring med eksternt finansierte forskningsprosjekter, og noe erfaring med nettpublisering. Kjennskap til Universitetet i Oslo som organisasjon er også en fordel.

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver (SKO 1364) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 692 400 – 796 600 , avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • det legges til rette for karriereutvikling
 • en dynamisk arbeidsplass med fokus på spennende temaer innen Kunstig Intelligens, i et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Ole Rustad, e-post: ole.rustad@mn.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS