Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver / forskerstøtte -  Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 01.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet.

Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.


I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Om stillingen

Farmasøytisk institutt har ledig stilling som rådgiver/forskerstøtte tilknyttet forskningsgruppen «Farmakoepidemiologi og legemiddelsikkerhet» (PharmaSafe).Tiltredelse så snart som mulig.Arbeidssted er Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Stillingen er et 100% engasjement for 1 år knyttet til forskningsgruppen Farmakoepidemiologi og legemiddelsikkerhet (PharmaSafe) ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Forskningsgruppen inkluderer 4 fast vitenskapelige ansatte professorer/førsteamanuenser og 18 forskere, lektorer, doktorgradsstudenter og postdoktorer. Forskningsgrupper er internasjonalt anerkjent for bruk av norske helseregistre og –data for å studere bruk og sikkerhet av legemidler i befolkningen, særlig hos gravide, barn og eldre. Flere av prosjektene utføres som del avmultinasjonale registerbaserte studier og som del av internasjonale forskningsnettverk (eg. VAC4EU, iAPOGEE, SafeTwoTreat). Forskningsgruppen er tverrfaglig med kompetanse innen blant annet farmakoepidemiologi, biostatistikk, genetikk, neurovitenskap og farmakoterapi. Les mere om forskningsgruppen her: PharmacoEpidemiology and Drug Safety (PharmaSafe) - Department of Pharmacy (uio.no)

Arbeidsoppgaver

Forskningsgruppen har flere store eksternfinansierte prosjekter som krever koordinering for å sikreoptimal drift og samarbeid mellom partnerne i prosjektene. Den som ansettes vil få et førstehåndsinnblikk i prosjektarbeid fra søknad til avslutning, og jobbe tett sammen med vitenskapelig ansatte ledende på sitt område. 

Arbeidsoppgaver vil inkludere:

 • Forskningsadministrativ oppfølging og støtte til forskergruppen, eg. oppfølging av helseregistersøknader, støtte med søknader til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Kunnskapssektorens tjenesteleverandører (SIKT)
 • Forskningsstøtte ved utarbeidelse av medisinske variabellister
 • Prosjektadministrativ styring, oppfølging og rapportering i samarbeid med prosjektleder
 • Generelle informasjonsoppgaver, inkl. publisering på nettsider og sosiale medier
 • Planlegging og praktisk gjennomføring av prosjektrelaterte aktiviteter
 • Oppfølging av avtaler og kontrakter med registereiere og eksterne partnere og finansieringskilder
 • Oppfølging av prosjektøkonomien i samarbeid med økonomirådgiverne ved fakultetet

Stillingen innebærer utstrakt kontakt med forskerne og partnerne som er tilknyttet forskningsprosjektene våre. Personlig egnethet vektlegges.

Kvalifikasjonskrav 

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum på bachelornivå innen helsefag, juridiske-, samfunn- eller livsvitenskapsfag. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Relevant forsknings- eller administrativ erfaring fra universitetssektoren
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Masterutdanning innen helsefag, juridiske-, samfunn- eller livsvitenskapsfag
 • Erfaring med helseregisterdata / epidemiologisk forskning
 • Kjennskap til forskningsetiske og personvernmessing håndtering av forskningsprosjekter
 • Erfaring med oppfølging av kontrakter og avtaler
 • Grunnleggende kunnskap om økonomi

Personlige egenskaper

 • Grundig, nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • Selvstendig, systematisk og effektiv arbeidsform
 • Resultat- og utviklingsorientert
 • Engasjert og initiativrik
 • Omgjengelig og serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner
 • Innstilt på å yte en ekstra innsats i perioder med stor arbeidsmengde

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (SKO 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 532 200 og kr 657 300, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Les mer om iAPOGEE nettverket her: International Alliance for PharmacoGenetic Epidemiology Excellence (iAPOGEE) - Department of Pharmacy (uio.no)Les mer om VAC4EU her: Home - VAC4EULes mer om SafeTwoTreat: SafeTwoTreat - Department of Pharmacy (uio.no)

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultaterm.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon: 22854272 eller epost: t.s.guttormsen@mn.uio.no

Send søknad

Powered by Labrador CMS