Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - VideoHub

Søknadsfrist: 03.04.2020

Har du interesse for dokumentasjon og prosedyrer for deling av forskningsdata - videodata?

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig midlertidig stilling som rådgiver tilknyttet universitetets VideoHub og Videolab for læring og undervisning (TLVLab) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Stillingen er et engasjement for 2 år, med tiltredelse snarest mulig.

Datahåndtering og sikkerhet er et satsingsfelt ved Universitetet i Oslo, og er en viktig del av digitaliseringen av forskningsprosessene.

VideoHuben ved UiO er ledet fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) og består av miljøer innen pedagogikk/ undervisning og læring, helseforskning, språkforskning, musikk/bevegelsesforskning og medisin/odontologi.

Vi søker etter personer med interesse for forskningsdata, organisering, gjenfinning og deling av videodata i henhold til FAIR-prinsippene.

Stillingen passer for personer med erfaring eller utdanning innen håndtering av data og store datasett/videodata. Dokumentasjon og utarbeidelse av standarder/ ressurser (maler) fra det pågående arbeidet knyttet til VideoHuben vil være viktige arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

Utvikle standarder/tilgjengelige ressurser/maler når det gjelder følgende tema:

 • Datahåndteringsplaner der videodata inngår
 • Etikk/personvernløsninger for videodata
 • Samtykkeløsninger: Etablere et eksempel- arkiv for ulike samtykkeskjemaløsninger i fag som medisin, pedagogikk, musikkvitenskap, psykologi og tilsvarende
 • Felles standarder innen analyseverktøy for videodata (valgte programvare løsninger, lisensiering og opplæring/rådgivning)
 • Felles standarder/oversikt over tilgjengelig opptaksløsninger der video/ audio inngår
 • Arbeide med metadata standarder som samtidig ivaretar utfordringer rundt etikk og samtykkeskjema

Opplæring og rådgivning innen ovennevnte områder.

Stillingen kan pålegges andre oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Dokumentert arbeidserfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Gode kunnskaper om FAIR-prinsippene og hva det innebærer for forskningsdata i et forskningsprosjekt gjennom hele livsløpsprosessen
 • Grunnleggende kjennskap til personvern (GDPR)
 • Kunnskap om generering og søk i metadata
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Det vil også være en fordel med kjennskap til forskningsetikk og relevante forskningsmetoder.

Personlige egenskaper

Vi forventer stor selvstendighet og søker en person som evner å jobbe systematisk og strukturert. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt en interesse for å systematisere/ dokumentere eksisterende forskningsrutiner. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552 800 og kr 627 700, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • En dynamisk og spennende arbeidsplass med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen