Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

Søknadsfrist: 22.06.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Spennende rådgiverstilling knyttet til prosjektet nye kartleggingsprøver i regning

Om stillingen

Det er ledig en midlertidig stilling som rådgiver for perioden 01.08.2021 – 31.07.2022 ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) knyttet til prosjektet nye kartleggingsprøver i regning.

ILS fikk i 2019 i oppdrag, fra Utdanningsdirektoratet, å utvikle tredje generasjon kartleggingsprøver i regning for småskolen. I den forbindelse lyses det ut en midlertidig stilling, som skal styrke prøvegruppen som arbeider med å utvikle prøvene og veiledningsmateriell.

De nye, digitale, kartleggingsprøvene skal være adaptive. Prøvene skal brukes til å identifisere elever på 1. og 3. trinn som kan ha behov for ekstra oppfølging. Veiledningsmaterialet skal gi skolene nødvendig innsikt til å følge opp elevene.

Stillingen er knyttet til Enheten for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Arbeidsoppgaver

 • Bistand i arbeid med å utvikle oppgaveideer og formater
 • Design av oppgaver i prøveutviklingsverktøyet EPS og Adobe Illustrator
 • Klargjøre prøver i prøveutviklingsverktøyet EPS før utprøving og gjennomføring
 • Rekruttere og følge opp skoler som deltar i utviklingsarbeidet og i nasjonale utprøvinger
 • Bistand til kognitiv lab med elever som del av oppgaveutvikling
 • Bistand i utvikling av rapporter til skoler som deltar i prosjektet
 • Klargjøre filer til analyse, bistand til prosjektteam
 • Bistand til utvikling av veiledningsmateriell
 • Bistand til rapportering til Utdanningsdirektoratet

Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, og fortrinnsvis innen i matematikkdidaktikk, pedagogikk, vurdering eller tilsvarende
 • Erfaring med forskningsstøtte i skolefaglige prosjekter, med å koordinere prosjekter og med kontakt med og oppfølging av vitenskapelige assistenter og skoler
 • God digital kompetanse
 • Kjennskap med verktøy for digital oppgaveutvikling
 • God beherskelse av engelsk og norsk språk, muntlig og skriftlig

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med prøveutvikling
 • Erfaring med pedagogisk arbeid

Dokumentert arbeidserfaring med oppgaver relevante for prosjektet kan erstatte andre formelle krav så lenge kandidaten konkret kan dokumentere oppgaver på det aktuelle nivået.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som evner å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert, med vilje til å yte ekstra i perioder med stor arbeidsmengde. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vedkommende må være fleksibel i forhold til å påta seg ulike typer arbeidsoppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 543 500 og kr 594 300, avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS