Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

PhD stilling innen Klinisk ernæring

Søknadsfrist: 02.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

En PhD stilling for 3 år er ledig ved avdeling for ernæringsforskning. Stillingen er knyttet til “NutriFrail prosjektet” (NutriFrail - Institute of Basic Medical Sciences (uio.no), et prosjekt som studerer betydning av kostfaktorer for utvikling av skrøpelighet hos eldre personer og prosjektet er finansiert av Throne Holst` Fond for ernæringsforskning.

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling innen Ernæringsforskning i et stimulerende akademisk miljø.

Mer om stillingen

Kandidaten vil jobbe med et delprosjekt med tentativ tittel: «Longitudinal changes in the inflammatory pattern during the ageing process from fit to frail», hvor hovedfokus er å studere om inflammasjon er knyttet til skrøpelighet og om dette moduleres av kostfaktorer. Dette vil studeres i en prospektiv kohortestudie hvor vi vil inkludere eldre (≥70 år i 2014-2015) og hvor nye data skal innsamles 2021/2022 som del av prosjektet.

Kandidaten vil bli tilknyttet seksjon for klinisk ernæring ved avdeling for ernæringsvitenskap. Seksjon for klinisk ernæring jobber for å øke kunnskapen om kostholdets betydning for helse, samt å utvikle bedre ernæringsterapi for pasienter. Seksjonen har seks forskningsgrupper og ni vitenskapelige ansatte.

Kandidaten vil inngå i en større prosjektgruppe tilknyttet prosjektet «Nutrifrail» og jobbe tett sammen med andre stipendiater, postdok-forskere og vitenskapelige ansatte ved seksjon for ernæringsepidemiologi og seksjon for molekylær ernæring. Hovedansvarlig for «Nutrifrail» er professor Anette Hjartåker. På dette delprosjektet vil professor Stine M. Ulven og Kirsten B Holven være veiledere for kandidaten.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet inklusiv koordinering av den kliniske studien og rekruttering av deltakere til denne.
 • Organisere og koordinere blodprøvehåndteringen, kliniske undersøkelser, kostholdregistering og fysiske tester.
 • Ansvarlig for laboratoriearbeid som f.eks. isolering av hvite blodceller, ELISA og genekspresjonsanalyser.
 • Ansvarlig for statistiske analyser, bearbeiding og presentasjon av data.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden. For mer informasjon, se nettside.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad i klinisk ernæring eller tilsvarende.
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng.
 • Vi ser etter motiverte individer som har personlige forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet.
 • Stor arbeidskapasitet, selvstendig, men må trives med å arbeide i et team og inneha gode samarbeidsevner.
 • Det er et krav om erfaring med kostholdsregistrering (24t recall), blodprøvehåndtering og isolering av hvite blodceller. Det er ønskelig at kandidaten har tidligere erfaring med og har vært koordinator på kliniske studier, og har interesse for laboratoriearbeid (f.eks. ELISA, genekspresjonsanalyser)
 • Tidligere erfaring med prosjekter innenfor samme målgruppe (eldre personer) vektlegges.
 • Tidligere vitenskapelig publikasjon eller manuskripter innen ernæringsforskning vektlegges.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Selvstendighet, ressurseffektivitet, samarbeidsvillighet, kreativitet, lojalitet, pålitelighet, nøyaktighet, entusiasme, nysgjerrighet og vennlighet er egenskaper som vil bli satt pris på. Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 482 200 - til kr. 526 200 avhengig av kompetanse, (stillingskode 1017)
 • Entusiastisk veiledning i et stimulerende og hyggelig akademisk miljø
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS