LEDIG STILLING VED OSLOMET

Vitenskapelig assistent - Seksjon for ungdomsforskning

Søknadsfrist: 07.12.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vitenskapelig assistent søkes til Seksjon for ungdomsforskning

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA har en økende oppdragsmengde, og vi søker nå etter en vitenskapelig assistent. Stillingen er et 2 års engasjement.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Som vitenskapelig assistent skal du bidra til å avlaste enkeltforskere og ellers bistå i ulike prosjekter etter behov.

Det er en variert jobb, der dine arbeidsoppgaver typisk vil være

 • koordinering i datainnsamlingsprosesser
 • koordinering og rekruttering av transkriptører
 • å bistå i gjennomføring av intervjuer og annen datainnsamling
 • å bistå med innhenting og gjennomgang av relevant litteratur
 • å bidra til å bearbeide og analysere data
 • å bidra til rapporter og vitenskapelig publisering
 • å bidra til søknadsskriving
 • transkribering
 • bidra til å lage og drifte prosjektnettsider
 • andre forefallende oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende i samfunnsvitenskapelige fag
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel om du har erfaring fra:

 • erfaring med bruk av kvalitativ metode i eget forskningsarbeid (for eksempel master)
 • ungdomsforskning innenfor tema som digital fritid, skole, kjønn og ulikhet
 • utforming av surveys
 • oppdragsforskning

Ønskede egenskaper

Det er viktig for oss at du er strukturert og resultatorientert med god gjennomføringsevne. Vi ser etter deg som samarbeider godt, er fleksibel, løsningsorientert og bidrar til fremdrift i prosjekter.

Søknadsprosess

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • Masteroppgaven din
 • 2 referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk . Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller oppnådd tilsvarende kompetanse. Samlet ansettelsestid kan ikke overstige to år.

Vi tilbyr:

 • muligheter for innsikt i vitenskapelig arbeid og metode
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1020 vitenskapelig assistent, dvs lønnstrinn 40-50, kroner 396 900-461 300 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 7. desember 2021

Ref: 21/11941

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS