LEDIG STILLING VED OSLOMET

To studentassistenter ved fakultet TKD

Søknadsfrist: 22.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

To studentassistenter ved fakultet TKD, Institutt for produktdesign, bruk av simuleringsutstyr – universell utforming

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for produktdesign tilbyr bachelor- og masterstudium i produktdesign, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

To studentassistenter ved Institutt for produktdesign fakultet TKD, bruk av simuleringsutstyr – universell utforming

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt.

Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal jobbe med:

 • Organisering av bruken av simuleringsutstyret «aldringsdrakt» («ageing suit») i emnet BAPD2100
 • Gi opplæring og veiledning i hvordan drakten skal brukes av studentene i emnet
 • Organisere og veilede i bruk av simuleringsutstyret for studenter i andre emner på BA og MA etter behov.
 • Studentassistentene vil selv få opplæring i bruken av simuleringsutstyret

Arbeidet er forventet å kreve cirka 8,5 timer per måned i perioden 30. august til 19. desember, totalt 30 timer per student. Arbeidet vil kunne være ujevnt fordelt i denne perioden.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert student i emnet BAPD2100 Menneske og funksjon – produkt og metode ved OsloMet når du søker og i perioden stillingen varer, eller være student i 5. semester på BA i produktdesign på OsloMet
 • du har gode kommunikasjonsevner
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy
 • du må være nysgjerrig på andre mennesker og ha god empati
 • du må ha sans for orden da utstyret består av mange deler med ulike funksjoner
 • du må være nysgjerrig på hvordan dette utstyret kan brukes i design-sammenheng og interessert i å veilede andre studenter i bruken av det

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (178,80 per time)
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Ref: 21/07252

Søknadsfrist: 22. august 2021

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS