LEDIG STILLING VED OSLOMET

Inntil 6 stillinger som studentassistent - LUI fakultet (Digital læringsdesign)

Søknadsfrist: 15.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Inntil 6 stillinger som studentassistent ved LUI fakultet i masterprogrammet Digital læringsdesign

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Inntil 6 stillinger som studentassistent ved LUI fakultet i masterprogrammet Digital læringsdesign

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Studentassistentene skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal høsten 2021 jobbe med:

Digital læringsdesign

 • Oppfølging av nettbaserte diskusjoner (3 ulike tema)
 • Ukentlig oppfølging av studentseminaret
 • Ukentlige veiledningstimer med faglærer

Participatory design

 • Oppfølging av 10-15 studentgrupper (3*1 time per gruppe)
 • Veiledning med faglærere

Oppgaveseminaret

 • Organisering og oppfølging av oppgaveseminaret
 • Veiledning med programansvarlig

Arbeidet med Digital læringsdesign er forventet å kreve 20 timer per måned i perioden 20. august til 20. november.

Arbeidet med Participatory design er forventet å kreve 15 timer per måned i perioden 20. august til 20. november.

Arbeidet med Oppgaveseminaret er forventet å kreve 4 timer per måned i perioden 20. august til 20. november

Studentassistentene skal våren 2022 jobbe med:

Vitenskapsteori og forskningsmetode

 • Ukentlig oppfølging av kollokviegrupper
 • Ukentlig veiledning med faglærer

E-assessment

 • Oppfølging av arbeidskrav
 • Veiledning med faglærere

Oppgaveseminaret

 • Organisering og oppfølging av oppgaveseminaret
 • Veiledning med programansvarlig

Arbeidet med Vitenkapsteori og forskningsmetoder er forventet å kreve inntil 10 timer per måned i perioden 10. januar til 10 mai.

Arbeidet med E-assessment er forventet å kreve inntil 6 timer per måned i perioden 10. januar til 10 mai.

Arbeidet med Oppgaveseminaret er forventet å kreve inntil 4 timer per måned i perioden 10. januar til 10 mai.

Timeantallet våren 2022 er avhengig av budsjettsituasjonen.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert masterstudent i programmet Digital læringsdsign når du søker og i perioden stillingen varer
 • du har gode kommunikasjonsevner
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy
 • du har bestått de emnene du søker om å være studentassistent på (gjelder ikke Oppgaveseminaret)

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: Vi behandler søknader fortløpende

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/05138-2

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS