LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen ernæring

Søknadsfrist: 11.08.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Beskrivelse

Ved Fakultet for helsevitenskapInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet ernæring. Stillingen har en varighet på tre år og ønsket oppstart er 01.01.2025.

Arbeidsområde

Ph.d.-stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet «Long-term registration of individual blood glucose response to diet and lifestyle: an artificial intelligence approach for blood glucose prediction», og forskningsgruppen samfunnsernæring. Ph.d.-stipendiaten vil være tilknyttet fagmiljøet som forsker på kosthold og metabolsk regulering. I tillegg vil Ph.d.-stipendiaten være tilknyttet fagmiljøet innen maskinlæring på SimulaMet og ved Fakultet for teknologi, kunst og designpå OsloMet.

Usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til utvikling av kardiometabolske sykdommer, som hjerte- og karsykdommer og diabetes type 2. For bedre å forstå hvordan vi kan forebygge disse kardiometabolske sykdommene trenger vi mer kunnskap om individuell respons på kosthold og livsstil. Fremskritt innen dette feltet avhenger av kontinuerlige individuelle biologiske målinger og kunstig intelligens for å oversette store datasett til relevant og nyttig kunnskap. Dette kan igjen hjelpe oss i utviklingen av skreddersydd forebygging av kostholds- og livsstilsrelaterte sykdommer. I dette prosjektet skal vi undersøke individuell blodsukkerrespons ved å kombinere repeterte målinger fra to grupper av individer med forskjellig risiko for sykdom, ved hjelp av forskjellige metoder innen maskinlæring.

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og villkår

 • hovedfag/mastergrad tilsvarende 120stp./ECTS innen ernæring, biomedisin, farmasi eller bioteknologi
 • kompetanse i statistikk, biostatistikk, bioinformatikk el.
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • gode norsk/skandinaviske språkferdigheter, muntlig og skriftlig
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes. I slike tilfeller vil særlig relevant erfaring knyttet til eget forskningsprosjekt og/eller vitenskapelig publisering bli vektlagt. Se informasjon om kriterier nettsiden for opptak
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

 • erfaring med programmering og maskinlæring
 • kliniske studier

Personlige egenskaper 

 • motivasjon for forskning innen fag- og forskningsfeltet
 • god gjennomføringsevne
 • evne til å samarbeide og jobbe selvstendig
 • gode analytiske ferdigheter
 • gode kreative ferdigheter og evne til nytenkning

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg 

 • spennende utdanningsstilling på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «Søk stillingen». 

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

 • søknad, CV og kopier av alle sider fra vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Info finnes her
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • last opp eventuelle vitenskapelige arbeider eller lenke til full artikkel
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner på internasjonale seminarer/konferanser

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene iDORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • førsteamanuensis Vibeke Telle-Hansen, +47 930 48 873, vibeke.telle-hansen@oslomet.no
 • førsteamanuensis Mari Charlotte Wik Myhrstad, +47 913 92 176, mari.myhrstad@oslomet.no
 • for administrative spørsmål: rådgiver HR Sana Jafri, sana.jafri@oslomet.no

Søknadsfrist: 11.08.2024

Ref: 24/19766

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS